Kulturministeren utfordret på politisk styring av institusjonene

Under Stortingets spontanspørretime onsdag 7. mars 2012 spurte Olemic Thommessen kulturministeren om det å ta institusjonene aktivt i bruk for å flagge regjeringens eget politiske program er en villet utvikling.

I sitt spørsmål peker Thommessen på inkluderingsmeldingen og på tildelingsbrevene til institusjonene og referer til NTO og Sogn og Fjordane Teater:

Muntlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren:
Da Trond Giske tok kulturinstitusjonene i bruk for å fremme sitt politiske program om Mangfoldsåret, trodde mange av det var en spøk – eller i alle fall at det ikke var noe som kom til å vare ved. Siden har man skjønt at så enkelt var det ikke. I år fikk kulturinstitusjonene pålegg om å innarbeide 200-årsjubileet i 2014 i sine programmer. Reaksjonene har ikke uteblitt, det være seg fra Sogn og Fjordane Teater eller fra NTO, som altså er Norsk teater- og orkesterforening.

Bakgrunnen er selvfølgelig at regjeringen nå systematisk over tid har innarbeidet holdningsmessige programmer inn i tildelingsbrevene, altså i den instruksen som gis til kulturinstitusjonene. Det dreier seg om barn og unge, det dreier seg om likestilling, og det dreier seg i særdeleshet om det regjeringen kaller mangfold, som i denne sammenheng er et annet uttrykk for integrering.

I en stortingsmelding som vi nå har til behandling i Stortinget om kultur, inkludering og deltaking, skjerpes det inn at man skal styrke styringsdialogen. Jeg regner med at det betyr at man da skal øke presset mot kulturinstitusjonene, og man skal ta kulturinstitusjonene mer aktivt i bruk for å fremme egen politikk, altså bruke kulturlivet som et instrument for regjeringens flagging av i og for seg prisverdige saker – men det er allikevel regjeringens politiske program.

Mitt spørsmål til kulturministeren er: Er dette en villet utvikling. Altså: Ser kulturministeren for seg at det kommer flere slike instrukser om politiske føringer?Les Anniken Huitfeldts svar til Olemic Thommessen og den øvrige debatten på Stortingets egne nettsider (siste hovedspørsmål før ordinær spørretime), eller i dokumentet under.

Debatten er også omtalt i Dagens Næringsliv torsdag 8. mars under overskriften «Sentralstimulerende» (ikke på nett):

(...) Men mens Harberg mente Aasland var for lite sentralstimulerende, anklaget Thommessen Huitfeldt for overdose. Et eksempel var Sogn og Fjordane Teater, som har fått et tildelingsbrev fra staten om at ’det forventes’ at teateret markerer grunnlovsjubileet i 2014.

- Alle kulturinstitusjoner i Norge har full kunstnerisk frihet, forsikret Huitfeldt.

Friheten må bare gis litt retning.

- Det betyr ikke at jeg griper inn i de kunstneriske avgjørelsene. Men jeg ønsker at kulturinstitusjonene våre skal spille en viktig rolle, også i forbindelse med 2014-jubileet, sa hun.

De har full kunstnerisk frihet. Til å gjøre som Huitfeldt forventer. Det må jo være stimulerende. (...)

Fra spørretimen i Stortinget 7. mars 2012

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 05.05.2013

Relaterte artikler