Innspill til inkluderingssmeldingen

NTO leverte den 15. februar 2011 sitt innspill til Kulturdepartementets arbeid med den varslede stortingsmeldingen om kultur, inkludering og deltagelse. Les innspillet her:

Inkluderingsmelding - innspill fra NTO

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 20.03.2013