Inkluderingsmeldingen behandlet i stortinget

Stortingsmeldingen om kultur, inkludering og deltaking ble behandlet og vedtatt i stortinget tirsdag 22. mai.

Tirsdag 22. mai 2012 behandlet Stortingets familie- og kulturkomité Meld. St. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking. Meldingen ble enstemmig vedtatt i samsvar med komiteens innstilling.

Venstres Trine Skei Grande fremmet i møtet forslag om at Stortinget ber regjeringen sikre institusjonene kunstnerisk frihet, slik at institusjonene styres av kunstneriske, ikke politiske kriterier.

I innstillingen lå det også et mindretallsforlag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti om å be regjeringen utrede og fremme forslag om en tilskuddsordning for tilrettelegging/universell utforming av eldre bygningsmasse som tas i bruk til kulturformål. 

Videre lå det et annet mindretallsforslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å be regjeringen i statsbudsjettet for 2013 fremme forslag til en nasjonal satsing på prosjektet «Krafttak for sang 2012–2016». Alle forslagene ble nedstemt.
 

Relaterte lenker:

Referat fra debatten i Stortinget.

Kulturkomiteens innstilling

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 17.11.2012

Relaterte artikler