Referansegruppen for Mitt publikum

22 av 43 NTO-institusjoner har bekreftet deltakelse i prosjektet Mitt publikum, og representanter fra hele 14 institusjoner har sagt ja til å være med i referansegruppen.

Mitt publikum er et samarbeid mellom NTO og Norsk publikumsutvikling (NPU) og har som mål å legge grunnlag for økt publikumsinnsikt blant NTO-medlemmene. Referansegruppens mandat er å bidra til utviklingen av en veiledning til publikumsundersøkelser for NTO-medlemmene, herunder et felles undersøkelses-design. Mellom møtepunktene vil NPU kunne ta kontakt direkte med den enkelte når det gjelder ulike aspekter ved utviklingen av veiledningen og designet.

Work-shop'en under medlemsmøtet den 13. april ga en god pekepinn på hva institusjonene ønsker å få ut av et felles løft når det gjelder publikumsinnsikt. Svarene fra NTO-medlemmene på en kvantitativ undersøkelse utarbeidet av NPU i samarbeid med Emma Lind ved Agderforskning før sommeren danner også grunnlag for det videre arbeidet.

Det legges opp til to møter i referansegruppen. Det første vil finne sted i Oslo 15. juni i forbindelse med Heddaprisutdelingen og NTOs årsmøte. Målet for møtet er å presentere funn så langt, avtale videre prosess og endelig leveranse fra NPU.

Det andre møtet vil finne sted i Bergen 19. oktober i forbindelse med BIT Teatergarasjens festival Meteor.  

Referansegruppen består av følgende organisasjoner og personer:

 • Bergen Filharmoniske Orkester v/Liv Hege Tveit
 • Bergen Nasjonale Opera v/Sue Janne Alsaker
 • BIT Teatergarasjen v/Andreas Langenes
 • Brageteatret v/Cathrine Berg-Nilsen
 • Dansens Hus v/Erik Årsland
 • Hålogaland Teater v/Heidi Lekang
 • Kilden v/Janneke Aulie
 • Nord-Trøndelag Teater v/Jorunn Verstad Vodahl
 • Riksteatret v/Turid Nyeggen
 • Rogaland Teater v/Kirsti Bjerva
 • Sogn og Fjordane Teater v/Terje Lyngstad
 • Teater Innlandet v/Mari Brovold Owen
 • Teatret Vårt v/Marianne Myrbostad
 • Trøndelag Teater v/Merete Wist Adde
Publisert: 27.08.2015 Oppdatert: 20.09.2015