Oslo byråds budsjettfremlegg for 2014

Oslo Byråd la onsdag 25. september frem sitt budsjettfremlegg for 2014. I forslaget er avsetningen til kunst og kultur økt med 1,5 millioner kroner. Ingen av NTOs institusjoner får nominelle kutt i forslaget.

I budsjettet som Byrådet i Oslo i dag la frem for Bystyret økes avsetningen til kunst og kultur på kapittel 502 med totalt 1,51 mill. kroner. Ingen av NTOs medlemmer som mottar driftstøtte fra Oslo kommune har fått nominelle kutt i støtten.

Black Box Teater får en økning fra 7,8 til 7,9 millioner kroner. Teatret søkte om tilskudd på 8 210 000 kroner i 2014.

Oslo Nye Teater, Dramatikkens Hus, Det Norske Solistkor og Det Norske Kammerorkester blir stående på 2013-nivå om byrådet får gjennomslag for sitt budsjett. I forslaget er Oslo Nye Teater satt til 80 millioner kroner, mens det selv har søkt om 8 210 000 kroner. 

Dramatikkens Hus søkte om 800 000 kroner for 2014, men er bevilget 350 000 kroner, mens Solistkoret og Kammerorkestret i henhold til forslaget vil motta 300 000 kroner hver, mot søknadner på henholdsvis 750 0000 og 400 000 kroner. 

Det er med andre ord ikke gitt kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst, og den reelle situasjonen for virksomhetene er således at de får mindre å rutte med.

Oslo-Filharmoniens Sommerkonsert på Rådhusplasset har blitt kuttet fra 500 000 til 400 000 kroner. 

Byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF skal nå i forhandlinger med FrP for å forsøkte å skaffe flertall for sitt budsjett i bystyret. Det endelige budsjettet vedtas 11. desember.

Eksterne lenker:
Byrådets budsjettforslag for 2014
Avsetning til kunst og kultur
Bystyrets møte på web-TV

Publisert: 25.09.2013 Oppdatert: 09.10.2013

Relaterte artikler