Høringssvar til ny åndsverklov

NTO og Spekter leverte 1. september 2016 et felles høringssvar om ny åndsverkslov. – Vi trenger en åndsverklov som ivaretar opphavsmennenes interesser på en god måte og som samtidig legger til rette for fremføring, formidling og distribusjon, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

"Snåsamannens sang", Teater Ibsen, Riksteatret og Nord-Trøndelag Teater (foto: Dag Jenssen)

Målet med forslaget til ny åndsverklov er å styrke rettighetene til skapende og utøvende kunstnere slik at det skal bli lettere å omsette åndsverk og rettigheter, og å sikre rettighetshavere inntekter.

– NTO og Spekter er tilhengere av en åndsverklov som verner om kunstnernes rettigheter og bidrar til å sikre kunstnernes økonomi, sier NTOs direktør Morten Gjelten. – Samtidig er vi opptatt av at en ny lov har tilstrekkelig dynamisk karakter til at den oppleves tidsmessig også i årene i fremover, sier han og legger til at en ny åndsverklov må sees i sammenheng med det internasjonale regelverket Norge er bundet av. – Den teknologiske utviklingen foregår i raskt tempo, og endringene kan ha ulike utslag for ulike aktører på forskjellige arenaer, påpeker Gjelten.

Gjensidig avhengighet

De to foreningene peker i sitt felles høringssvar på at de offentlig støttede institusjonene er de viktigste arbeidsgiverne for kunstnerne innenfor musikken og scenekunsten. Det er derfor avgjørende også for kunstnernes arbeidsvilkår og økonomi at det fins sterke institusjoner med rammevilkår som gjør det mulig å ivareta samfunnsansvaret de har som produsenter og formidlere.

– Musikk- og scenekunstinstitusjonene er avhengige av et lovverk som ivaretar opphavsmennenes interesser på en god måte, og som samtidig tilrettelegger for fremføring, formidling og distribusjon, sier Morten Gjelten. – Utfordringen er å finne det rette balansepunktet mellom rettighetsvern og mulig utnytting av verket – og mellom kunstnerens honorarnivå og forsvarlig økonomisk drift av institusjonen, sier han.

LES HØRINGSSVARET HER.

Publisert: 02.09.2016 Oppdatert: 07.03.2017