Tilsvar til finansdepartementet om kulturmoms

NTO leverte den 4. juni 2012 et brev til finansdepartementet hvor foreningen fremmer forslag om at departementet innfører kulturmoms for NTOs medlemsinstitusjoner.

NTO og fem andre organisasjoner sendte i januar 2012 et brev til finansdepartmentet med en anmodning om å utrede konsekvensene av kulturmoms for scenekunst og musikk. Foreningen fikk i mai 2012 et svar fra departementet hvor det fremkommer at det ikke er aktuelt for departementet å utrede dette spørsmålet.

Departementet viser i sitt brev til kjente vurderinger i Prop. 119 LS (2009-2010), men som etter NTOs syn ikke er et svar på essensen i henvendelsen: Et ønske om innføring av kulturmoms for institusjonene slik kulturmomsutvalget foreslo og som departementet ikke anførte argumenter mot.

NTO har derfor sendt et tilsvar til finansdepartementet den 4. juni 2012, hvor foreningen ber om at departementet vurderer å innføre kulturmoms for institusjonene på kapittel 323 post 70/71/72 og 78, samt for institusjonene på kapittel 324 post 70/71/72/73 og 78.

Tilsvar til finansdepartementet om kulturmoms

 

Publisert: 26.04.2015 Oppdatert: 26.04.2015

Relaterte artikler