Maner til ny momskamp

– Lavmoms vil lønne seg for hele kultursektoren. Og det er mulig å innføre uten å lempe kostnadene over på publikum, sier Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening til Klassekampen 3. november. Avisen skriver at flere i kulturlivet vil skrote komplisert momssystem og går inn for 8 prosent moms på billetter.

Foto: Bjørn Moe

Klassekampen 3. november 2015:


Nå vil både teatre, orkestre og kulturhus innføre moms på sine billetter, og festivalene er også på glid. Publikum kan ende opp med å betale mer.

Teatre, orkestre og kulturhus – og kanskje festivaler – vil nå gå inn for å innføre 8 prosent moms på billettene sine.

De ønsker seg med det vekk fra dagens kompliserte momssystem. I dag har ikke kulturarrangørene moms på billetter, men må til gjengjeld betale moms på mye av det de selv kjøper. Nå vil de ha 8 prosent avgift på billettene mot å slippe å betale moms på alt de kjøper inn.

– Lavmoms vil lønne seg for hele kultursektoren. Og det er mulig å innføre uten å lempe kostnadene over på publikum, sier Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening (NTO).

Kompliserte regler

I 2008 foreslo det såkalte kulturmomsutvalget å innføre 8 prosent moms på kulturarrangementer. Det ville bety at arrangørene slipper å betale 25 prosent moms på sine innkjøp.

– Vi tror at de aller fleste vil få en bedre totaløkonomi med et nytt momssystem og at det derfor ikke automatisk vil treffe billettprisene. Men dette avhenger selvsagt av flere ting ved den enkelte produksjonen, sier Gjelten.

Kinoer og museer fikk 8 prosent billettmoms i 2010, mens teatre, orkestre, festivaler og andre fortsatt står utenfor momssystemet. Dagens regelverk gjør det vanskelig å regne ut hva de skal betale moms for og ikke.

Ulike tolkninger av reglene førte til at Kilden kulturhus og Stavanger konserthus fikk et momskrav mot seg på til sammen 550 millioner kroner i april.

I juni skrev Klassekampen at Kulturhusnettverket, som organiserer 107 kulturhus, går inn for en billettmoms på 8 prosent. Nå har også NTO bedt Finansdepartementet om å innføre det samme for musikk- og scenekunstfeltet.

– Vi må ha et system som er så enkelt og oversiktlig at det ikke lager unødig byråkrati, sier Gjelten.

– I dag fører kulturinstitusjonene for eksempel momsregnskap for restaurantvirksomheten, men ikke for kunstnerisk aktivitet. Det er flere områder som blir gråsoner hvor man må tolke ulikt, og det er meningsløst unødvendig.

LES FORTSETTELSEN AV ARTIKLEN PÅ KLASSEKAMPEN.NO.
Maner til ny momskamp

Publisert: 06.11.2015 Oppdatert: 15.04.2016

Relaterte artikler