Kulturmoms i mediene

Problemstillinger vedrørende momsregler og momskompensasjon for offentlig støttede kulturinstitusjoner og kulturhus har blitt debattert i mediene de siste dagene. NTO har ved flere anledninger bedt om at det innføres kulturmoms for musikk- og scenekunstsektoren. - Her kunne staten ha ryddet opp, men det har de ikke gjort, sier tidligere spesialrådgiver i NTO og medlem av kulturmomsutvalget, til NRK P2 i dag 22. april.

Christian Vasques, sjefdirigent Stavanger Symfoniorkester (foto: Emile Ashley)

Spørsmålet om kulturmoms er igjen blitt aktualisert etter at Stavanger kommune og Kristiansand kommune har mottatt varsel om tilbakebetalingskrav for momskompensjon som ble gitt til bygging av Stavanger Konserthus og Kilden Teater- og Konserthus.

Trond Okkelmo, tidligere spesialrådgiver i NTO og foreningens representant i Kulturmomsutvalget i 2009, påpeker overfor NRK P2s Kulturnytt onsdag 22. april at hvis man i 2010 hadde innført 8 % moms på billetter, slik utvalget den gangen rådet politikerne til, ville de berørte virksomhetene i dag kunne få fullt fradrag på 25 % for investeringer i bygg, vedlikehold og drift.

- Her kunne staten ha ryddet opp. Det har de ikke gjort, så da må man få hjelp fra kommunen, sier Okkelmo.

NTO har i mange år arbeidet for at det innføres kulturmoms på 8 % for musikk- og scenekunstsektoren. Scenekunst og musikk/konserter kom imidlertid ikke inn i avgiftssystemet for kulturmoms pr. 1. juli 2010, fordi en del organisasjoner protesterte mot forslaget om kulturmoms og Kulturmomsutvalget ikke hadde utredet godt nok de konsekvensene de protesterende organisasjonene var opptatt av.

For NTOs medlemsvirksomheter kan det være økonomisk fordelaktig å komme inn i avgiftssystemet med lav sats, slik at institusjonene får fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser. Dette vil også innebære forenklinger i virksomhetenes avgiftsbehandling, og det vil bidra til et mer enhetlig regelverk innenfor kultursektoren.

NTO har derfor i sine uttalelser til statsbudsjettet gjennom flere år bedt om at Stortingets familie- og kulturkomité medvirker til at det innføres kulturmoms for institusjonene på kapittel 323 og 324, post 70/71/72 og 78.

NTO har også tatt til orde for en nødvendig utredning av spørsmål som Kulturmomsutvalget ikke berørte. I januar 2012 sendte NTO, sammen med flere av de protesterende organisasjonene, et brev til Kulturdepartementet med en anmodning om å utrede konsekvensene av en innføring av kulturmoms på scenekunst- og musikkområdet.

EKSTERNE LENKER:
Foreslår kulturmoms
Varsler skattekrig om kulturhus 
KS tar opp kulturmoms med regjeringen

Publisert: 22.04.2015 Oppdatert: 26.01.2016

Relaterte artikler