Anmodning om utredning av kulturmoms

NTO sendte den 26. januar 2012 et brev til Kulturdepartementet med en anmodning om å utrede konsekvensene av en innføring av kulturmoms på scenekunst- og musikkområdet.

Brevet er sendt på vegne av seks organisasjoner: Musikernes Fellesorganisasjon, Norsk Skuespillerforbund, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Danse- og teatersentrum, Norsk teaterråd og NTO. 

Bakgrunnen er at scenekunst og musikk i 2010 ble unndratt fra ordningen med kulturmoms, da flere organisasjoner innen musikk og scenekunst protesterte mot en slik innføring. NTO varslet den gang at foreningen ville arbeide for at kulturmoms ble innført for sektoren på et senere tidspunkt. NTOs høringsuttalelse fra 2010 kan leses gjengitt i foreningens uttalelse til Kulturdepartementets arbeid med statsbudsjettet for 2013.

I fellesbrevet understrekes viktigheten av også å foreta en politisk vurdering av hvorledes et eventuelt lovverk kan utformes, slik at eventuelle negative konsekvenser for enkelte aktører bortfaller.

LAST NED BREVET:  
Fellesbrev om kulturmoms

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 21.02.2013