Innspill til korstrategi

NTO har i dag sendt sitt reviderte innspill til regjeringens varslede korstrategi. Vi er i innspillet blant annet opptatt av at videre strategier for profesjonalisering av korvirksomhet tar utgangspunkt i de ulike regionale strukturene og behovene.

Edvard Grieg Kor

NTO har den 1. desember 2015 sendt sitt reviderte innspill til regjeringens varslede strategi for videre korutvikling i Norge. Innspillet er i hovedsak konsentrert om den delen av feltet som handler om profesjonalisering av kor og vokalensembler. 

En profesjonaliseringen av kor og vokalensembler bør etter NTOs syn konsentreres om to parallelle strategier:

  1. Det prioriterte satsingsområdet bør være å styrke korvirksomhet knyttet til musikkteater i regionene. Symfoniorkestrenes og regionoperaenes vilkår for å heve kvaliteten på kor-, orkesterverk og musikkteaterfremførelser må styrkes.

  2. Styrke de profesjonelle a cappella-korene Det Norske Solistkor og Edvard Grieg Kor.

Norge har i dag åtte profesjonelle symfoniorkestre og fem korps innenfor Forsvaret, samt Det Norske Blåseensemble, Det Norske Kammerorkester, BIT20 Ensemble m.fl. Vi har tre profesjonelle kor av ulik størrelse og med ulik organisering: Det Norske Operakor, Det Norske Solistkor, og Edvard Grieg Kor. 

De senere årene har vilkårene for å utvikle lokalt forankret musikkteater- og operavirksomhet blitt styrket, og i dag finnes det ulike løsninger i de ulike regionene. Det er etter NTOs syn viktig at videre strategier for profesjonalisering av korvirksomhet tar utgangspunkt i de ulike regionale strukturene og behovene.

Vi peker i innspillet på at det største kunstneriske problemet i dag er den kvalitative ubalansen mellom de profesjonelle orkestrene og den kollektivt vokale musiseringen i en produksjon. Dette gjelder både for konserter, musikkteater- og operaproduksjoner. En viktig del av ansvaret for å profesjonalisere musikkteatervirksomheten handler om å sikre at alle deler i produksjonen harmoniserer bedre med det profesjonelle symfoniorkestret i regionen. 

Vi mener derfor at det første og viktigste steget er å sikre de nødvendige økonomiske vilkårene for å balansere den vokale musikkvirksomheten med den instrumentale – primært i forbindelse med musikkteaterproduksjoner, men også orkester/kor-produksjoner i tradisjonell forstand. For en videreutvikling av profesjonelle kor og vokalensembler bør det legges til grunn tilsvarende rammebetingelser som i dag er med på å sikre kvaliteten i de profesjonelle symfoniorkestrene. 

LES MER I INNSPILLET HER.

Publisert: 18.09.2015 Oppdatert: 24.01.2016