Oslo byråds budsjettfremlegg for 2018

Oslo byråd la onsdag 27. september 2017 frem sitt budsjettfremlegg for 2018. I forslaget er avsetningen til kunst og kultur økt med 16,6 millioner kroner med en total ramme på 291.644 millioner. Flere av NTOs medlemmer som mottar driftstøtte fra Oslo kommune har fått økninger i budsjettforslaget. - Gledelige nyheter, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

I budsjettet som byrådet i Oslo 27. september 2017 la frem for bystyret økes avsetningen til kunst og kultur på kapittel 500 med totalt 16,6 mill. kroner. Flere av NTOs medlemmer som mottar driftstøtte fra Oslo kommune har fått økninger i budsjettet. Ingen av virksomhetene får nominelle kutt.

Black Box teater får hele 11 prosent økning i driftstilskudd, det vil si fra 10,9 til 12,1 millioner kroner. Dette tilsvarer teatrets egen søknadssum. Oslo Nye Teater, som har stått på stedet hvil i mange år, får i budsjettfremlegget en økning på 1,5 millioner kroner, det vil si fra 80 millioner til 81,5 millioner kroner.

- Dette er gledelige nyheter og høyst betimelige tilskudsøkninger, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

Dramatikkens Hus og Oslo-Filharmoniens Åpen Sommerkonsert blir stående på 2017-nivå om byrådet får gjennomslag for sitt budsjett, med henholdsvis 400.000 og 500.000 kroner i driftstøtte, mot søknader på henholdsvis 800.0000 og 500.000 kroner. 

Det Norske Solistkor søkte om 300.000 kroner i driftstøtte fra kommunen for 2018, men er dessverre heller ikke i 2018-forslaget bevilget støtte fra Oslo kommune.

Norsk scenekunstbruk sitt Kloden-prosjekt er ny på budsjettet og får bevilget 1 millioner kroner i driftstilskudd for 2018.

LES BUDSJETTFORSLAGET FOR 2018 HER

Publisert: 28.09.2017 Oppdatert: 05.11.2017