Kulturens regionreform skrinlegges

– En klok og modig beslutning, sier NTOs direktør Morten Gjelten til den gledelige nyheten om at staten beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene.

Portrett av kulturministeren
Abid Q. Raja (foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet)

NTO er svært fornøyd med at kulturministeren har valgt å lytte til institusjonene og bransjefellesskapet, samt andre berørte aktører og dermed likevel ikke overføre et større ansvar til fylkeskommunene.

– Jeg liker det veldig godt, sier NTOs direktør Morten Gjelten i et intervju til Scenekunst.no.

– Det er en klok og modig beslutning. Ikke minst er det en prinsipiell beslutning som er basert på to vurderinger:

For det første skulle regionreformen være helhetlig, men de ser nå at helheten er umulig.

For det andre sier de at de har lyttet til bransjen. Man kunne jo ha tenkt seg at de hadde utsatt beslutningen og begrunnet det med koronavirus og uro, men jeg liker at de nå har gjennomført en politisk prosess som har summert opp arbeidet i departementet og som ikke nevner at vi er i en annen type krise, og det synes jeg er et godt politisk øyeblikk for Abid Raja. Det er et fint øyeblikk også for oss at vi kan konstatere at vi kan nå langt med konsistent argumentasjon. Det skal man sette pris på

Han fortsetter:

– Det ligger også i pressemeldingen at man må få bedre dialog mellom forvaltningsnivåene. Det var noe av utgangspunktet for å ville gjennomføre reformen, men man trenger jo ikke endre en hel finansieringsmodell bare for å rette opp et dialogproblem. Jeg mener også at denne beslutningen ellers er i tråd med Regjeringens kulturmelding. Når vi nå bare får på plass en god kulturlov, så får vi en struktur på det. Det kan vi være stolte av.

Kulturdepartementet skriver blant annet følgende i pressemeldingen m bakgrunnen for beslutningen:

– Den statlige politikken har gjennom flere tiår bidratt til å bygge opp den nasjonale infrastrukturen på kulturområdet i samarbeid med lokale og regionale myndigheter.
Kulturdepartementet vil i fortsettelsen bygge videre på den gode dialogen som er etablert det siste året, og legge til rette for årlige kontaktmøter mellom forvaltningsnivåene om oppgaver med delt ansvar. Kulturmeldingen slo fast at den nasjonale kulturpolitikken er summen av kommunale, fylkeskommunale og statlige tiltak og virkemidler. Ved å styrke dialogen mellom forvaltningsnivåene og se virkemidler og tiltak både på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå i sammenheng, kan måloppnåelsen i den nasjonale kulturpolitikken bli høyere.

Publisert: 05.05.2020 Oppdatert: 15.06.2020

Relaterte artikler