Oslo byråds budsjettfremlegg for 2019

Oslo byråd la tirsdag 26. september 2018 frem sitt budsjettfremlegg for 2019. Flere av NTOs medlemmer som mottar driftstøtte fra Oslo kommune har fått økninger i budsjettforslaget, og Kloden får doblet sitt tilskudd i forslaget. - Dette er svært gledelige nyheter, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

I budsjettet som byrådet i Oslo 26. september 2018 la frem for bystyret økes avsetningen til kunst og kultur på kapittel 500 med nærmere 17,2 mill. kroner. Flere av NTOs medlemmer som mottar driftstøtte fra Oslo kommune har fått økninger i budsjettet. Ingen av virksomhetene får nominelle kutt.

Kloden får bevilget 2 millioner kroner i driftstilskudd for 2019. Dette er en dobling fra årets tilskudd og gjør denne nye scenekunstvirksomheten for barn og unge i stand til å sette i gang flere av neste års planer på vei mot et eget teaterhus i Groruddalen i Oslo.

Oslo Nye Teater får i budsjettfremlegget en nominell økning fra årets 81,5 millioner kroner i driftstøtte til 83 millioner kroner i budsjettforslaget for 2019.

- Dette er svært gledelige nyheter som vil komme mange publikummere og byens befolkning til gode, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

Black Box teater får en liten økning fra 12,1 millioner kroner til 12,3 millioner. 

Norsk barokkorkester foreslås en tildeling på 150.000 kroner til neste år. Orkestret mottar i år 95.000 kroner i støtte fra kommunen.

Dramatikkens Hus får i budsjettforslaget økt støtten med 100.000 kroner, det vil si til kr. 500.000. 

Det Norske Solistkor søkte om 250.000 kroner i driftstøtte fra kommunen for 2019, men er dessverre heller ikke i 2019-forslaget bevilget støtte fra Oslo kommune.

Byrådet foreslår også å opprette en ny ordning for kulturtilbud i barnehagene etter modell av den kulturelle skolesekken. Samtidig foreslås det å opprette et nytt samarbeid mellom kulturskolen og aktivitetsskolen. 

 

LES BUDSJETTFORSLAGET FOR 2019 HER

Publisert: 27.09.2018 Oppdatert: 10.02.2019