Uttalelse om EU-revisjon av økodesign og scenelys

NTO har 21. november 2018 sendt en uttalelse til Olje- og energidepartementet vedrørende revisjon av EU-regelverket innenfor økodesign og scenelys. De foreslåtte endringene vil få alvorlige økonomiske, tekniske og kunstneriske konsekvenser musikk- og scenekunstbransjen. Vi ber derfor om at departementet i den videre diskusjonen om endringer i EU-regelverket tar med seg løsningsforslagene fra den europeiske musikk- og scenekunstorganisasjonen Pearle*, som håndterer denne saken på EU-nivå.

Bilde av scenespotlight i mørkt rom
Foto: Peter Togel / Free Images

NTO har 21. november 2018 sendt en uttalelse til Olje- og energidepartementet om EU-kommisjonens utkast til reviderte økodesignkrav for belysning. Vi viser i uttalelsen til at de foreslåtte endringene har betydning for scenelys innenfor musikk- og scenekunstbransjen.

NTO støtter så vel EUs overordnede klimamål, som konkrete mål knyttet til energisparing og er tilhengere av gode initiativer for å begrense belastningen på miljøet.

Like full påpeker vi de alvorlige økonomiske, tekniske og kunstneriske konsekvensene det foreliggende utkastet til revidert regelverk har for bransjen, og vi viser i uttalelsen til vedlagte brev formulert av Pearle* - Live Performance Europe, som samler europeiske arbeidsgiverforeninger på musikk- og scenekunstområdet, og som på medlemmenes vegne håndterer denne saken på EU-nivå. Pearle har i dette brevet formulert noen forslag til endringer i EU-kommisjonens utkast til økodesignkrav. 

Vi ber om at Olje- og energidepartementet tar med seg disse løsningsforslagene i den videre diskusjonen om endringer i EU-regelverket.

LES NTOs UTTALELSE

LES PEARLE*s TEKNISKE ENDRINGSFORSLAG

Publisert: 03.12.2018 Oppdatert: 29.11.2019

Relaterte artikler