Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Kreativt Europa gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. 

Kreativt Europa har et delprogram for kunst og kultur - Kreativt Europa Kultur - og et annet delprogram for TV, film og spill - Kreativt Europa Media. Kulturrådet er offisielt kontaktpunkt for Kreativt Europa i Norge og har også ansvaret for å informere og veiledede norske aktører om programmet for kunst og kultur.

Programmet for kunst og kultur gir tilskudd til:

  • Internasjonale samarbeidsprosjekter mellom kulturelle og kreative aktører i Europa.
  • Kulturelle og kreative nettverk som styrker sektorens kapasitet til å operere internasjonalt.
  • Oversettelse og promotering av europeisk litteratur.
  • Plattformer med kulturelle aktører som fremmer nye kunstnere og stimulerer til europeisk programmering av kulturelle og kunstneriske arbeider.

LES MER OM KREATIVT EUROPA HER.

Publisert: 02.07.2015 Oppdatert: 02.07.2015