Internasjonal kulturinnsats – representasjon og organisering

NTO har merket seg Kulturdepartementets engasjement for kultureksport og verdiskaping, nå senest gjennom regjeringens rundebordskonferanse om kreativ næring og kultureksport under Øyafestivalen 2016. Vi har sendt et brev til departementet hvor vi anmoder om at NTO inviteres med i relevante fora, ettersom det ikke fins særskilte norske organer for å fremme internasjonalisering for musikk- og scenekunstinstitusjonene.

Vi viser i brevet til regjeringens rundebordskonferanse om kreativ næring og kultureksport 12. august 2016 hvor Music Norway og Danse- og teatersentrum som eneste organisasjoner representerte musikk- og scenekunstbransjen.

Vi peker i brevet på at det er viktig at alle de ulike aktørene, inkludert representanter for musikk- og scenekunstinstitusjonene, inviteres inn på de arenaene der utfordringer, behov og politikkutforming blir diskutert og internasjonale mønstringer o.l. blir planlagt og arrangert. Bare slik kan man fremskaffe bedre kunnskap om aktivitet og behov innenfor hele bransjen og regjeringen lykkes i sine ambisjoner om at mulighetene for økt internasjonalisering innenfor musikk og scenekunst utnyttes bedre.

Symfoniorkestrene og teatrene

Music Norway og Danse- og teatersentrum er regjeringens formelle samarbeidspartnere og rådgivere i Utenriksdepartementets internasjonale kulturinnsats innenfor henholdsvis musikk og scenekunst. Vår erfaring er at Music Norway i liten grad er i stand til å imøtekomme de utfordringene som symfoniorkestrene står overfor for å kunne realisere et betydelig internasjonalt potensial. Danse- og teatersentrum er på sin side en nettverksorganisasjon med formål «å fremme profesjonell scenekunst nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst». De representerer dermed ikke teatrene i NTO.

LES BREVET HER.

EKSTERNE LENKER:
Kulturministeren lytter til bransjen
Til øya for å diskutere eksport

Publisert: 15.08.2016 Oppdatert: 05.11.2017

Relaterte artikler