Innspill til Stortingsmelding om internasjonal kulturinnsats

NTO leverte den 15. november sitt innspill til den varslede stortingsmeldingen om internasjonal kulturinnsats. NTO har ved flere anledninger tatt til orde for en samlet gjennomgang av de utenrikspolitiske og kulturpolitiske virkemidler og tiltak for å fremme internasjonalt samarbeid og utveksling av scenekunst med andre land. Foreningen er derfor positiv til at det nå er satt i gang et arbeid med å gjennomgå den internasjonale kulturinnsatsen.

Regjeringen vil våren 2013 legge frem en stortingsmelding om internasjonal kulturinnsats. Den varslede stortingmeldingen skal stake ut retningen for regjeringens samlede innsats for å fremme norsk kultur i utlandet og kultur som utenrikspolitisk virkemiddel.  

Norsk teater- og orkesterforening har tidligere etterlyst en samlet gjennomgang av kunstpolitiske og utenrikspolitiske virkemidler og tiltak for å fremme internasjonalt samarbeid innen scenekunsten (jf. senest i vårt innspill til statsbudsjettet 2013). Vi har særlig pekt på behovet for å vurdere ansvarsdelingen mellom Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet.

To forskjellige meldinger

Foreningen er positiv til at det er satt i gang et arbeid med å gjennomgå den internasjonale kulturinnsatsen. Likevel stusser vi på meldingens innretning og det vi oppfatter som opplegg for to forskjellige meldinger: en som er i tråd med den helhetlige gjennomgangen NTO lenge har etterspurt, som vil innebære et omfattende arbeid vi har vanskelig for å se kan finne sted innenfor de knappe tidsfristene som eksisterer; og en mer avgrenset gjennomgang av regjeringens innsats for å fremme norsk kultur i utlandet og kultur som utenrikspolitisk virkemiddel.

NTO oppfordrer derfor til en prosess som muliggjør en grundig og helhetlig gjennomgang av politiske virkemidler for å fremme internasjonalt kultursamarbeid, og som gjør det mulig også for kulturlivet å bidra på en ordentlig måte.

LAST NED NTOS INNSPILL:
Innspill til Stortingsmelding om internasjonal kulturinnsats her.

SE OGSÅ:
UDs nettsider om den varslede stortingsmeldingen.

Publisert: 07.10.2012 Oppdatert: 24.04.2013

Relaterte artikler