Innspill til EU-kommisjonens forslag til endringer på visumfeltet

NTO har den 5. september sendt sitt innspill til justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med EU-kommisjonenes forslag til endringer på visumfeltet. De foreslåtte endringene er blant annet ment å forenkle visumprosessen og gjøre det enklere for artister som skal turnere i Schengen-området gjennom et nytt Touring Visum.

EU-kommisjonen har foreslått to endringer på visumfeltet - en revisjon av visumforordningen og et nytt Touring-visum - som nå behandles blant Schengen-landene.

Det ene forslaget går ut på å opprette et nytt "Touring Visa/T-visa" som skal kunne gis for ett til to år, til de som skal reise rundt i flere land i Schengen-området uten å oppholde seg i hvert enkelt land mer enn 90 dager i løpet av 180 dager.

I tillegg foreslår kommisjonen en full gjennomgang av Visumforordningen, inkludert flere konkrete forslag til endringer for å stimulere til økt turisme og økonomisk vekst gjennom å forenkle visumprosessen.

Det norske justis- og beredskapsdepartementet inviterte i sitt høringsbrev av 4. juli til innspill til utarbeidelse av Norges holdning i behandlingen av EU-kommisjonens forslag til endringer på visumfeltet.  

Norsk teater- og orkesterforening  har den 5. september sendt sitt høringssvar til departementet hvor vi støtter EU-kommisjonens forslag og understreker betydningen av det foreslåtte T-visumet (”Touring Visa”). Vi mener dette visumet kan bidra til å fremme kunstnerisk utveksling, ved å gjøre det enklere for kunstnere fra land som ikke er medlem av EU å turnere i Schengenområdet.

Vi viser samtidig til uttalelse fra PEARLE (Performing Arts Employers Associations Leauge Europe) og en rekke andre organisasjoner, hvor det gjøres rede for fordeler med det foreslåtte T-visumet

NTOs HØRINGSSVAR
UTTALELSE FRA PEARLE*

Publisert: 08.09.2014 Oppdatert: 13.04.2015