Høringssvar til EUs energieffektivitetsdirektiv

NTO har sammen med en rekke bransjeaktører på musikk- og scenekunstområdet signert et felles høringssvar til EUs nye energieffektivitets-direktiv. EU-kommisjonens forslag innebærer en innstramming av kravet til energieffektivitet og kan få alvorlige økonomiske, tekniske og kunstneriske konsekvenser for live-bransjen, da store deler av lysutstyret må byttes ut. Organisasjonene bak høringssvaret ber derfor om unntak for profesjonelt lys til kultur- og underholdnings formål.

Bilde av fire dansere i sorte og sølvaktige klær på en naken scene med store lyskastere rundt
Ingri Fiksdal: "Cosmic Body" (foto: Antero Hein)

Musikkutstyrsordningen har denne uken levert et høringssvar til EUs endringsforslag i forbindelse med økodesign og energimerking av en lang rekke produkter, herunder scenelys som brukes av bl.a. konsertscener og teater. Høringssvaret støttes av NTO, Musikernes Fellesorganisasjon, Norske Konsertarrangører, Norske Scenografer, Music Norway, GramArt, Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon og en rekke andre bransjeorganisasjoner.

Organisasjonene bak høringssvaret støtter så vel EUs overordnede klimamål, som konkrete mål knyttet til energisparing og er tilhengere av gode initiativer for å begrense belastningen på miljøet.

EU har frem til nå hatt et viktig unntak for profesjonelt scenelys til kultur- og underholdnings formål i sitt direktiv. Dette unntaket er forslått fjernet i det oppdaterte direktivet, som hvis vedtatt trer i kraft fra september 2020. Det vil fra da av ikke være tillatt å omsette lamper som ikke tilfredsstiller de nye kravene.

Det svært lite av det vanligste utstyret som musikk- og scenekunstbransjen bruker i dag som vil tilfredsstille de nye kravene. Det vil fortsatt være lov å bruke det allerede innkjøpte utstyret, men det vil ikke være mulig å skaffe nye pærer, reservedeler e.l., hvilket betyr at utstyret i praksis må byttes ut.

De atten norske organisasjonene som har signert uttalelsen ber derfor om fortsatt unntak av både økonomiske, kunstneriske og miljømessige hensyn. Les hvorfor i høringssvaret under.

Vi viser også til PEARLE* som leverte sitt høringssvar 3. mai 2018.

LES HØRINGSSVARET FRA DE NORSKE BRANSJEORGANISASJONENE.
LES PEARLE*s HØRINGSSVAR.

Publisert: 11.05.2018 Oppdatert: 08.10.2018

Relaterte artikler