Frakt av musikkinstrumenter på fly

NTO har den 25. februar sendt en oppfordring til Samferdselsdepartementet om å støtte opp om at bestemmelser om frakt av musikkinstrumenter blir innlemmet i reviderte EU-regler for flypassasjerers rettigheter.

Foto: Stock photo by Mog-Pog

NTO har den 25. februar 2015 sendt et brev til samferdselsministeren med en rapport utarbeidet av PEARLE * - Live Performance Europe om vilkårene for frakt av musikkinstrumenter på fly. PEARLE* er en europeisk arbeidsgiverorganisasjon, hvor NTO er medlem.

Rapporten omfatter en analyse av et representativt utvalg flyselskaper i EU-land og deres praktisering av regler på dette området. 

Analysen viser tydelig frem behovet for et felles europeisk regelverk som kan bedre vilkårene for frakt av musikkinstrumenter, og derigjennom bidra til å sikre arbeidsmulighetene for musikere, ensembler og orkestre i et globalt konsertmarked.

NTO oppfordrer på denne bakgrunnen Samferdselsdepartementet til å støtte opp om at bestemmelser om frakt av musikkinstrumenter blir innlemmet i reviderte EU-regler for flypassasjerers rettigheter (Air Passenger Rights Regulation).

LAST NED DOKUMENTENE HER:
Brev fra NTO til samferdselsdepartementet
Carrying of instruments on airplanes_Form letter
Carrying of instruments on airplanes_Pearle study

Publisert: 27.02.2015 Oppdatert: 17.06.2015