Forbedrede vilkår for reise med instrumenter – høringssvar

NTO har 20. juni 2016 sendt sitt høringssvar til Miljødirektoratet hvor vi støtter forslaget om å åpne for utstedelse av flerbrukstillatelser for musikkinstrumenter som inneholder truede arter av vill flora og fauna, såkalte CITES-listede deler.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet sendt ut forslag til forskrift om innførsel, utførsel, reutførsel, overdragelse eller besittelse av truede arter av vill flora og fauna. Forslaget til ny forskrift erstatter forskrift 15. november 2002 nr. 1276 til gjennomføring av konvensjon 3. mars 1973 om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES).

NTO leverte 20. juni 2016 sitt høringssvar til Miljødirektoratets forslag til ny CITES-forskrift med følgende kommentar til kapittel 5 § 20:

NTO støtter forslaget om å åpne for utstedelse av flerbrukstillatelser for musikkinstrumenter som inneholder CITES-listede deler.

Les høringssvaret her.

NTO ser på forslaget som en forenkling for musikere, ensembler og orkestre som turnerer internasjonalt, og som en hensiktsmessig tilpasning til EU-sertifikatet for musikkinstrumenter som ble innført i 2015.

Bakgrunn

Fordi det finnes musikkinstrumenter som inneholder deler laget av dyr som står på listen over truede dyrearter (CITES-listen) får forskriften betydning for musikere, orkestre og ensembler på turné.

I henhold til dagens regelverk kreves det særskilt tillatelse ved innførsel, utførsel eller reutførsel av eksemplarer av arter som omfattes av forskriften. Tillatelse gis i form av lisens som utstedes av Miljødirektoratet for hver enkelt forsendelse.

I forslaget til ny forskrift åpnes det for utstedelse av flerbrukstillatelser for spesifikke eksemplarer eller produkter, herunder for musikkinstrumenter. Flerbrukstillatelser for musikkinstrumenter kan gis for en periode inntil tre år og gjelder for flere inn- og utførsler. Ved innførsel til Norge godkjennes pass for musikkinstrumenter utstedt av ansvarlig utførselsmyndighet med flerbrukstillatelser.

I følge høringsnotatet vil åpningen for utstedelse av flerbrukstillatelser for musikkinstrumenter «være særlig relevant for musikere og orkestre som turnerer i utlandet, samt musikere/orkestre som skal turnere i Norge. Utkastet vil utgjøre en forenkling og effektivisering av utstedelse av slike tillatelser.»

Ved utstedelse av flerbrukstillatelser for musikkinstrumenter skal følgende tekst stå i tillatelsen: “The specimen covered by this certificate, which permits multiple crossborder movements, is for non-commercial use and may not be sold, traded or otherwise disposed of outside the certificate holder’s State of usual residence”.

På dagsorden i PEARLE*

Forenkling av CITES-relaterte bestemmelser for musikksektoren – og forbedrede vilkår for reise med musikkinstrumenter som inneholder deler laget av beskyttede arter – står høyt på dagsorden i Pearle – Live Performance Europe.

I 2015 ble det innført et europeisk «musical instrument certificate» som hadde til hensikt å forenkle reglene for reiser med musikkinstrumenter som inneholder CITES-listede deler. Forslaget om flerbrukstillatelser i den norske forskriften er en tilnærmelse til det europeiske sertifikatet. Til forskjell fra mange andre land, inklusive Finland og Sverige, er imidlertid ikke utstedelse av CITES-tillatelser i Norge avgiftsbelagt.

Europeiske CITES-myndigheter diskuterer for tiden mulige endringer i internasjonale CITES-regler og en revisjon av det europeiske musikkinstrument-sertifikatet. PEARLE og EILA (International association of violin and bow makers) har utarbeidet vedlagte uttalelse om Resolution Conf 16.8. Frequent cross-border non-commercial movements of musical instruments.

LAST NED VÅRT HØRINGSSVAR.
LAST NED PEARLE OG EILAs UTTALELSE

Publisert: 21.06.2016 Oppdatert: 05.11.2017