EU-høring om frekvenser for trådløse mikrofoner

EU-kommisjonen inviterer til åpen høring om frekvenser for trådløse mikrofoner og videokamera.

EU-kommisjonen gjennomfører for tiden en høring om mulig harmonisering av frekvenser til trådløse mikrofoner og videokamera. Høringen er åpen for alle med svarfrist tirsdag 21. august direkte til EU-kommisjonen.  

Les mer på EU-kommisjonens nettsider her.  

Den europeiske organisasjonen PEARLE* vil lage et samlet høringssvar til kommisjonen basert på informasjon fra musikk- og scenekunstinstitusjoner - og produsenter over hele Europa. NTO er medlem av PEARLE* og vil videresende alle svar fra sine norske medlemmer til organisasjonen i Brussel. Svarfrist fredag 17. august kl. 12.00.

Mer informasjon og spørsmål kommisjonen ønsker svar på i dokumentet "Questionnaire EC Radio Spectrum Policy" under.

I samarbeid med the Association of Professional wireless production technologies (APWPT) har PEARLE* laget en mal til bruk for institusjonenes tekniske avdelinger for å rapportere om problemer med interferens og støy. Se dokumentet "Template interferences Spectrum microphones under". Svar kan sendes til NTO.

Questionnaire EC Radio Spectrum Policy

Template Interference Spectrum microphones

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 17.10.2012

Relaterte artikler