Frakt av musikkinstrumenter på fly

NTO har den 25. februar sendt et brev hvor vi oppfordrer samferdselsministeren til å støtte opp om at bestemmelser om frakt av musikkinstrumenter innlemmes i reviderte EU-regler for flypassasjerers rettigheter (Air Passenger Rights Regulation). Med brevet følger en rapport fra den europeiske organisasjonen PEARLE* om europeiske flyselskapers praktisering av regler for frakt av musikkinstrumenter på fly.

NTO har den 25. februar sendt et brev til samferdselsministeren med en rapport utarbeidet av Pearle*- Live Performance Europe (Performing Arts Employers Associations League Europe) om vilkårene for frakt av musikkinstrumenter på fly. Rapporten omfatter en analyse av et representativt utvalg flyselskaper i EU-land og deres praktisering av regler på dette området. 

Analysen viser tydelig frem behovet for et felles europeisk regelverk som kan bedre vilkårene for frakt av musikkinstrumenter, og derigjennom bidra til å sikre arbeidsmulighetene for musikere, ensembler og orkestre i et globalt konsertmarked.

På denne bakgrunnen oppfordrer NTO Samferdselsdepartementet til å støtte opp om at bestemmelser om frakt av musikkinstrumenter blir innlemmet i reviderte EU-regler for flypassasjerers rettigheter (Air Passenger Rights Regulation).

 

Publisert: 27.02.2015 Oppdatert: 27.02.2015