Anmodning om å utvide referansegruppen

Kulturdepartementet har nylig nedsatt en utredningsgruppe på seks personer som skal gjennomgå Norsk kulturråd, samt en referansegruppe som skal gi råd og innspill til utredningsgruppen. I den forbindelse har NTO sendt en anmodning til departementet om å vurdere å utvide referansegruppen med representanter som har kompetanse til å vurdere problemstillinger i skjæringspunktet mellom Kulturrådets virksomhet og institusjoner som mottar driftsstøtte direkte over statsbudsjettet.

Kulturdepartementet har nedsatt en utredningsgruppe som skal gjennomgå Kulturrådets oppgavesammensetning og organisering, samt en referansegruppe som skal gi råd og innspill til utredningsgruppen. 

Utredningsgruppens arbeid skal ledes av Christine Hamnen, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet, og består av:

• Poul Bache, områdedirektør Kulturstyrelsen i Danmark og tidligere direktør for Kunststyrelsen
• Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon i Sør-Trøndelag fylke
• Sigrid Røyseng, dr. polit., professor ved Handelshøyskolen BI
• André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB (fra 01.01.2014)
• Anne Aasheim, direktør i Norsk kulturråd

Norsk kulturråds oppgavesammensetning og organisering har betydning for hele sektoren. Etter NTOs syn er det derfor viktig at utredningsgruppen og referansegruppen har kompetanse til å vurdere problemstillinger i skjæringspunktet mellom Kulturrådets virksomhet og institusjoner som mottar driftsstøtte direkte over statsbudsjettet.

Vi anmoder derfor departementet om å utvide referansegruppen med en eller flere representanter som har erfaringsbasert kunnskap om samarbeid mellom disse institusjonene og virksomheter som er avhengige av Kulturrådets støtteordninger.

LAST NED NTOs BREV TIL DEPARTEMENTET

EKSTERNE LENKER:
Kulturdepartementet nedsetter utredningsgruppe som skal gjennomgå Norsk kulturråd
Skal utrede Kulturrådet

Publisert: 19.12.2013 Oppdatert: 25.06.2015