Ny fribruksforskrift

NTO ba i sitt høringssvar til ny fribruksforskrift av 29.04.2011 om at Post- og teletilsynets opprinnelige forslag om generell tillatelse til frekvensbåndet 470-790 MHz følges opp. Vi påpekte også at det er viktig at de nye frekvensområdene gjøres tilgjengelige så tidlig som mulig, slik at brukerne får tilstrekkelig tid til ombygging og innkjøp av utstyr.

Det frekvensbåndet som i dag brukes til trådløse mikrofoner ligger innenfor det området som i fremtiden skal benyttes til mobilkommunikasjon. I et åpent høringsbrev den 15. november 2010 la derfor Post- og teletilsynet (PT) frem et ukast til hvordan trådløse mikrofoner i fremtiden kan få tilgang til frekvensressurser.

I vårt høringssvar av 2. desember 2010 vedrørende fremtidige tillatelser til trådløse mikrofoner understreket vi at frekvensbåndet 821 MHz – 832 MHz ikke ville være tilstrekkelig for å dekke behovene blant våre medlemmer, og ba om at brukerne av trådløse mikrofoner ville bli gitt generell tilgang til hele frekvensområdet 470-790 MHz, uten avgift eller konsesjon.

Den 10. mars 2011 sendte Post- og teletilsynet ut sitt nye forslag til fribruksforskrift på høring. NTO noterer med tilfredshet at PT har tatt hensyn til at brukerne av trådløse mikrofoner behøver tid til å omstille seg, og at bruken av disse i frekvensbåndet 800-820 MHz skal opphøre først fra 1. januar 2013. Videre har vi merket oss at PTs opprinnelige forslag om at frekvensbåndet 470-790 MHz tillates brukt gjennom fribruksforskriften ikke er fulgt opp.

I vårt høringssvar av 29. april 2011 vedrørende forslag til ny fribruksforskrift la vi ved PEARLEs merknad til EUs Radio Spectrum Policy Programme. Her gis det en generell beskrivelse av sektorens behov for tilgang til frekvenser for trådløse mikrofoner.
 

Se også:

PEARLE Radio Spectrum Policy jan 2011

Post- og teletilsynets høringsdokumenter

Post- og teletilsynest arbeid med frekvenser for trådløse mikrofoner

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 07.10.2012

Relaterte artikler