Høringsuttalelse til tilleggshøringen om ny fribruksforskrift

NTO har fulgt nøye med på Post- og teletilsynets forslag til ny fribruksforskrift og ved flere anledninger understreket sektorens behov for tilgang til frekvenser for trådløse mikrofoner. Organisasjonen leverte den 15. desember 2011 sitt høringssvar til Post- og teletilsynets tilleggshøring om ny fribruksforskrift.

NTO er positiv til at Post- og teletilsynet i sin tilleggshøring til gjeldende fribruksforskrift foreslår å avsette frekvenser til trådløse mikrofoner i båndet 510-790 MHz via en selvbetjeningsløsning.

Foreningen er også positiv til Post- og teletilsynets forslag om å innføre et alternativ for trådløse mikrofoner i området 1785-1800 MHz som ikke er begrenset til kroppsbåret mikrofon.

NTO er fremdeles kritisk til forslaget om å redusere det tilgjengelige frekvensområdet for trådløse mikrofoner med 40 MHz i forhold til det opprinnelige forslaget i den første høringsrunden (november 2010).

NTO forventer at institusjonene blir kompensert for sine kostnader knyttet til omleggingen.


LAST NED HØRINGSUTTALELSEN:
Tilleggshøring til ny fribruksforskrift - NTOs høringsuttalelse 15.12.2011

Publisert: 07.10.2012 Oppdatert: 07.04.2014

Relaterte artikler