Høringssvar til endring av forskriften for generelle frekvenstillatelser

NTO har den 4. april levert sitt høringssvar til Post- og teletilsynets forslag om å endre dagens fribruksforskrift for generelle frekvenstillatelser. Det nye forslaget gir noe bedre vilkår for frekvensbruk til trådløser mikrofoner, men det vil fremdeles være utfordrende å finne løsninger som hindrer interferens.

Tidsperioden for tillatt bruk av frekvensbåndet 800–820 MHz til trådløse mikrofoner utløp 1. januar 2014, og Post- og teletilsynet (PT) la i februar frem et forslag til endring i Fribruksforskriften for å tillate nye frekvenser til bruk for trådløse mikrofoner, samt for å utvide det tillatte båndet i gjeldende forskrift.

NTO har tidligere understreket overfor Post- og teletilsynet at bruken av trådløse mikrofoner er økende, og at omleggingen har betydelige praktiske og økonomiske konsekvenser for foreningens medlemmer og for bransjen. Foreningen har også understreket at den tilgjengelige båndbredden for bruk at trådløse mikrofoner ikke må reduseres ytterligere, særlig tatt i betraktning at omleggingen kan bidra til økt risiko for manglende ledige frekvenser på et gitt sted til et gitt tidspunkt og for interferens mellom brukerne av trådløse mikrofoner, særlig i tettbygde strøk med flere arrangementer side om side.

NTO merker seg at Post- og teletilsynets i sitt nye forslag til endringer i Fribruksforskriften tillater nye frekvenser til bruk for trådløse mikrofoner (brukt innendørs) i frekvensbåndet 1492–1518 MHz, og at tillatt bånd 1785­–1800 MHz i gjeldende forskrift utvides til 1785–1804,8 MHz. Foreningen er også positiv til at det gis noe bedre vilkår for frekvensbruk til trådløse mikrofoner i frekvensbåndet 823–832, ved at maksimal tillatt utstrålt effekt heves fra 50 mW e.i.r.p til 100 mW e.i.r.p i frekvensbåndet 826-832 samt for bruk som er begrenset til kroppsbåret mikrofon i frekvensbåndet 823–826 MHz.

NTO påpeker likevel i høringssvaret av 4. april at 2014 det utvidede tillatte frekvensområdet i 1800-båndet er svært følsomt for mobiltelefonsignaler, og at det vil være utfordrende og kostbart for spillestedene å finne tilfredsstillende løsninger som reduserer eller hindrer interferens. 

LES NTOs HØRINGSSVAR HER:
Forslag til forskrift om endring av gjeldende fribruksforskrift – høringssvar fra Norsk teater- og orkesterforening

LES POST- OG TELETILSYNETS HØRINGSBREV HER:
Høring av fribruksforskriften

Publisert: 07.04.2014 Oppdatert: 11.08.2016

Relaterte artikler