EU-høring om frekvenser for trådløse mikrofoner

Åpen høring i EU-kommisjonen om frekvenser for trådløse mikrofoner og videokamera.

EU-kommisjonen gjennomførte sommeren 2012 en høring om mulig harmonisering av frekvenser til trådløse mikrofoner og videokamera. Høringen var åpen for alle og hadde svarfrist 21. august 2012 direkte til EU-kommisjonen.  

Les mer på EU-kommisjonens nettsider.  

Den europeiske organisasjonen PEARLE* hvor NTO er medlem lagde et samlet høringssvar til kommisjonen basert på informasjon fra musikk- og scenekunstinstitusjoner - og produsenter over hele Europa. NTO oppfordret sine norske medlemmer til å svare og mottok i alt 11 svar som ble videresendt til PEARLE*.

I samarbeid med the Association of Professional wireless production technologies (APWPT) har PEARLE* laget en mal til bruk for institusjonenes tekniske avdelinger for å rapportere om problemer med interferens og støy. Se dokumentet Template interferences Spectrum microphones under. 

Questionnaire EC Radio Spectrum Policy Template Interference Spectrum microphones

Publisert: 07.10.2012 Oppdatert: 02.07.2015