Rapport om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov

Norsk teaterlederforum var blant initiativtakerne til utredningen «Teater som fag, kall og yrke» som ble offentiggjort høsten 2011. Rapporten ble utført av Telemarksforsking på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Ole Marius HyllandOnsdag 26. oktober 2011 presenterte Ole Marius Hylland fra Telemarksforsking hovedpunktene i utredningen Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov på Norsk teaterlederforum (NTLF) sitt høstseminar. 

NTLF var blant initiativtakerne til utredningen, sammen med Norsk skuespillerforbund og de tre høyere teaterutdanningene ved Kunsthøgskolen i Oslo, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Østfold. Utredningen er utført etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

LAST NED RAPPORTEN:
Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov

ARTIKKEL PÅ SCENEKUNST.NO :
- Vi trenger 25

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 25.02.2013