Myter og fakta i det kulturpolitiske ordskiftet

Det kulturpolitiske ordskiftet på musikk- og scenekunstfeltet er tidvis preget av myter og konstruerte motsetninger. NTO arbeider kontinuerlig med å fremskaffe tall og andre fakta for å bidra til en mer informert politikkutforming og en >>

Kommunikasjonsseminar på Nordland Teater

Tilbakemeldingene på NTOs nettverksseminar for kommunikasjonsmedarbeidere i mars 2018 viste at ønsket om å treffes for å diskutere faglige problemstillinger både jevnlig og hyppig er stort. I samarbeid med Nordland Teater inviterer vi >>

NTOs avtaleverk

NTO har ansvar for å forhandle frem overenskomster med oversettere, dramatikere, komponister og opphavsrettsorganisasjoner som TONO og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA). NTO forhandler også frem andre avtaler ved >>