Scenekunstbrukets plassering etter ny departementsstruktur

NTO har i dag sendt et brev til Kulturdepartementet hvor vi oppfordrer til at saksbehandlingsansvaret for Norsk Scenekunstbruk flyttes til medie- og kunstavdelingen i Kulturdepartementet. Etter omorganiseringen i departementet er dette ansvaret nå lagt til avdeling for sivilsamfunn og idrett.

NTO har 9. august 2019 sendt et brev til Kulturdepartementet hvor vi viser til at saksbehandlingsansvaret for Norsk Scenekunstbruk, etter omorganiseringen i Kulturdepartementet, er lagt til avdeling for sivilsamfunn og idrett, mens ansvaret for de øvrige profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjonene er samlet i medie- og kunstavdelingen

NTO understreker i brevet at vi forstår at endringer i departementets portefølje fører til omorganiseringer.

Helhetlig perspektiv på scenekunsten

Like fullt anser vi det som viktig at Scenekunstbruket fortsatt vurderes som en del av den profesjonelle musikk- og scenekunsten og med den samme fagkompetansen som ligger til grunn for styringsdialogen med de øvrige musikk- og scenekunstinstitusjonene.

Vi oppfordrer derfor til at ansvaret for Norsk Scenekunstbruk flyttes til medie- og kunstavdelingen. Dette vil legge best til rette for at virksomheten vurderes ut ifra et helhetlig perspektiv på musikk- og scenekunsten.

Del av den profesjonelle kunsten

For å sikre vilkårene for profesjonalitet og kvalitet i scenekunst og musikk for et ungt publikum, mener NTO det er viktig at de virksomhetene som er spesialiserte mot denne målgruppen betraktes som en del av den profesjonelle kunsten også i tilskuddsforvaltningen.

Vi registrerer samtidig at ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) også er lagt til avdeling for sivilsamfunn og idrett, samt at prosjektledelsen for den varslede barne- og ungdomskulturmeldingen er lagt til samme avdeling.

Scenekunstbruket – som formidler av profesjonell scenekunst til et ungt publikum – er imidlertid en frittstående institusjon, hvis kompetansefremmende arbeid, internasjonale virksomhet og distribuerte formidlingsmodell er i kontinuerlig utvikling, i dialog med øvrige virksomheter i scenekunstbransjen. Virksomheten kan på ingen måte kan reduseres til å være en del av DKS-ordningen.

LES BREVET HER.

Publisert: 09.08.2019 Oppdatert: 09.08.2019