Innspill til regjeringens barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med den varslede barne- og ungdomskulturmeldingen. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020. Frist for å levere innspill er 1. oktober.

Skolekonsert,Trondheim Symfoniorkester & Opera

Regjeringens varslede stortingsmelding om barne- og ungdomskultur, hvor kulturskole skal inngå, skal etter planen legges frem høsten 2020. Gjennom meldingen ønsker regjeringen blant annet å løfte statusen og kvaliteten på kunst og kultur som skapes for og formidles til barn og unge. Målgruppen er barn og unge mellom 0 og 19 år.

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet ønsker i den forbindelse innspill fra sektoren. Fristen er satt til 1. oktober 2019.

NTO leverer også innspill til meldingen og tar gjerne imot kopier av medlemmenes egne innspill til departementet.

Kulturdepartementets invitasjon:

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldingen er ment som en anledning til å se de ulike virkemidlene innen barne- og ungdomskulturfeltet i sammenheng. Meldingen vil primært omtale statlige virkemidler og tiltak, men vil også beskrive arbeidet som foregår regionalt og lokalt. Målet er å se de ulike virkemidlene innen barne- og ungdomskulturfeltet i sammenheng for å komme barn og unge til gode.

Kulturdepartementet inviterer musikk- og scenekunstinstitusjonene til å komme med skriftlig innspill. Departementet ser det som særlig verdifullt med innspill på hvordan man kan heve status, relevans og kvalitet på kunst som skapes for og formidles til barn og unge. De nasjonale kulturpolitiske målene i Kulturmeldingen ligger til grunn for arbeidet. Erfaringer og problemstillinger gjennom institusjonenes arbeid rund for eksempel medvirkning, representativitet, tilgjengelighet og deltakelse, bes tas med i innspillet.

Innspillene sendes til bukm@kud.dep.no innen 1. oktober 2019.

Publisert: 06.08.2019 Oppdatert: 10.09.2019