• Statsbudsjett

    NTO leverte den 20. juni sitt innspill til Kulturdepartementet i forbindelse med utarbeidelse av statsbudsjettet for budsjettåret 2018. I innspillet understreker vi blant annet nødvendigheten av >>

  • Kommune, fylke, region

    NTO oppfordrer Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner om å opprettholde bevilgningen til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO), slik at ambisjonene for et symfoniorkester og fullscenisk opera >>

  • Innspill om Norsk kulturråd

    NTO har 15.06.2015 levert sitt høringssvar til endring av lov om Norsk kulturråd. Foreningen påpeker i høringssvaret at vi er kritiske til forslaget om å erstatte dagens ordning med rullerende >>