• Statsbudsjett

  NTO skriver i sin høringsuttalelse om statsbudsjettet for 2016 at foreningen i store trekk er fornøyd med den kulturpolitikken som føres, men at det likevel er grunn til å merke seg at musikk- og >>

 • Kommunale og fylkeskommunale kulturbudsjett

  NTO har den 10. februar 2015 sendt en uttalelse til Sogn og Fjordane fylkeskommune vedrørende Sogn og Fjordane Teaters økonomiske situasjon. På bakgrunn av fylkets varslede utredning av mulige >>

 • Innspill om Norsk kulturråd

  NTO har den 15. juni 2015 levert sitt høringssvar til endring av lov om Norsk kulturråd. Foreningen påpeker i høringssvaret at vi er kritiske til forslaget om å erstatte dagens ordning med rullerende >>

 • Forskning og utdanning

  Et bredt kompetansebegrep forankret i skolens dannelsesoppdrag bør også innebære en styrking av resepsjonssiden og de estetiske fagene som kunnskapsfag. Dette er blant synspunktene vi forfekter i vår >>