• Statsbudsjett

  Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2019 ble vedtatt 4. desember 2018 og behandlet i Stortinget 10. desember. Budsjettprosessen for kulturområdet er med dette avsluttet. >>

 • Ny kulturmelding

  NTO har 8. februar 2019 levert sin høringsuttalelse til regjeringens kulturmelding. Vi er glade for at mange av NTOs grunnleggende prinsipper og verdier er å gjenfinne i meldingens første del om >>

 • Kommune, fylke, region

  Oslo byråd la tirsdag 26. september 2018 frem sitt budsjettfremlegg for 2019. Flere av NTOs medlemmer som mottar driftstøtte fra Oslo kommune har fått økninger i budsjettforslaget, og Kloden får >>

 • Forskning og utdanning
  barn og unge

  NTO leverte den 1. november 2017 sin høringsuttalelse til utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Foreningen understreker i >>