• Statsbudsjett

  NTO skriver i sin høringsuttalelse om statsbudsjettet for 2016 at foreningen i store trekk er fornøyd med den kulturpolitikken som føres, men at det likevel er grunn til å merke seg at musikk- og >>

 • Kommune, fylke, region

  NTO har 26. oktober 2016 sendt sitt innspill til Kulturdepartementets varslede gjennomgang av ansvarsforhold og finansiering i forbindelse med regionaliseringsreformen. Foreningen er opptatt av at >>

 • Innspill om Norsk kulturråd

  NTO har den 15. juni 2015 levert sitt høringssvar til endring av lov om Norsk kulturråd. Foreningen påpeker i høringssvaret at vi er kritiske til forslaget om å erstatte dagens ordning med rullerende >>

 • Forskning og utdanning

  Et bredt kompetansebegrep forankret i skolens dannelsesoppdrag bør også innebære en styrking av resepsjonssiden og de estetiske fagene som kunnskapsfag. Dette er blant synspunktene vi forfekter i vår >>