• Statsbudsjett

    Norsk teater- og orkesterforening møtte 2. november 2017 til høring i Stortingets familie- og kulturkomité om statsbudsjettet for 2018. Foreningen understreket viktigheten av en nasjonal >>

  • Ny kulturmelding

    Kulturdepartementet satt våren 2017 i gang arbeidet med en ny kulturmelding. Meldingen skal etter planen legges frem våren 2019. Den nye kulturmeldingen skal inneholde mål for framtidens nasjonale >>

  • Kommune, fylke, region

    Oslo byråd la onsdag 27. september 2017 frem sitt budsjettfremlegg for 2018. I forslaget er avsetningen til kunst og kultur økt med 16,6 millioner kroner med en total ramme på 291.644 millioner. >>