• Innspill til statsbudsjett og Kulturløftet

  NTO uttrykker i sin høringsuttalelse om statsbudsjettet for 2014 tilfredshet med at også den nye regjeringen foreslår å øke kulturbudsjettet i forhold til budsjettet for 2013. Foreningen er fornøyd >>

 • Kulturutredningen 2014

  Kulturutredningen 2014 gir etter NTOs syn en reflektert begrunnelse for det offentliges grunnleggende og viktige rolle på kulturfeltet, forankret i verdiene demokrati, rettferdighet og mangfold. NTO >>

 • Publikums- og inkluderingsarbeid

  Hvordan inkludere nye grupper i musikk- og scenekunstinstitusjonenes publikum? Hva vet vi om de som velger ikke å komme? Norsk publikumsutvikling presenterer den 15. oktober de første funnene fra >>

 • Forskning og utdanning

  NTO leverte den 20. september 2013 sin kommentar til forskningsrapporten Den kulturelle skolesekken. Et av forskningsprosjektets hovedmål er å diskutere ulike kvalitetsforståelser i Skolesekken, en >>