• Innspill til statsbudsjett

  NTO møtte 6. november 2014 til høring i Stortingets familie- og kulturkomité om statsbudsjettet for 2015. Foreningen leverte samtidig sin skriftlige høringsuttalelse. – Det er mye vi kan være >>

 • Publikums- og inkluderingsarbeid

  Å arbeide med publikumsutvikling innebærer å arbeide med langsiktig relasjonsbygging. Relasjonsbygging skjer i møte med det kunstneriske programmet og repertoaret, med analoge og digitale sosiale >>

 • Forskning og utdanning

  NTO leverte den 28. januar 2014 sitt innspill til ekspertgruppen for kunst og kultur i skolen og fremhever i innspillet nødvendigheten av å tydeliggjøre skolens ansvar for kunstfagopplæringen og >>

 • Kulturmoms

  Problemstillinger vedrørende momsregler og momskompensasjon for offentlig støttede kulturinstitusjoner og kulturhus har blitt debattert i mediene de siste dagene. NTO har ved flere anledninger bedt >>