Uttalelse til tilleggsproposisjonen for 2021

Ytterligere myndighetspålagte begrensninger knyttet til koronapandemien de siste ukene rammer musikk- og scenekunstbransjen hardt. I tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2021 omfatter derimot ingen av forslagene nye kompenserende >>

Oppfølging av møtet om arrangementer uten fastmonterte seter

NTO har sammen med Norske konsertarrangører og de øvrige organisasjonene som i dag møtte Helseministeren til møte om fastmonterte seter sendt et oppfølgende og utdypende brev til Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til >>

Digital samling 25. november

Høstens siste digitale samling i NTO – musikk finner sted onsdag 25. november. På programmet står aktuell koronaproblematikk som følge av nye lokale og nasjonale smittevernsrestriksjoner. >>