Kort om NTO

NTO er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innenfor musikk og scenekunst. Foreningen representerer en omfattende infrastruktur av forskjelligartede virksomheter. Våre 45 medlemmer består av offentlig finansierte produserende og programmerende teatre, scener, orkestre, musikkensembler og kor.

NTO driver utstrakt interessepolitisk arbeid på vegne av medlemmene. Andre sentrale oppgaver for NTO er statistikk- og utredningsarbeid, sekretariatsoppgaver, samt å etablere møteplasser og bidra til at medlemmene utvikler seg som profesjonelle og effektive arbeidsgivere.

NTO ble stiftet i 1962 under navnet De norske teatres forening og feiret 50 år i 2012. I 1989 ble symfoniorkestrene medlemmer, og et navneskifte ble naturlig.

På oppdrag fra Kulturdepartementet innhenter og kvalitetssikrer NTO årlig publikums- og aktivitetstall fra medlemmene på kapittel 323 Musikk og scenekunst post 70 og 71, samt for Riksteatret på post 01. Sammen med tall fra foreningens øvrige medlemmer, tilgjengeliggjøres disse dataene i form av årsrapporter og statistikk via portalen Scenestatistikk.no.

NTO er sekretariat for Norsk teaterlederforum (NTLF) og for Norsk orkesterlederforum (NOLF).  

NTO er ansvarlig arrangør for Heddaprisen og Heddadagene.  Prisutdelingen og festivalen er finansiert ved bevilgninger fra NTO og ved tilskudd fra NTOs medlemsteatre. 

NTO og NTLF har fast sete i juryen for Ibsenprisen og utnevner annenhvert år et jurymedlem til denne prisen.

NTO eier nettavisen Scenekunst.no sammen med Danse- og teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere. Nettavisen har egen redaktør og redigeres etter redaktørplakaten. 

NTO er medlem av PEARLE* (Performing Arts Employers Associations Leauge Europe). PEARLE* er en europeisk organisasjon som samler arbeidsgivere/produsenter på scenekunstområdet, dvs. innenfor teater, opera, dans og orkestermusikk.

Som arbeidsgiverorganisasjon slutter NTO avtaler med og/eller bistår sine medlemmer i forhandlinger med en rekke arbeidstakerorganisasjoner, samt bistår i andre arbeidsgiverspørsmål. De aller fleste av NTOs medlemmer er også medlemmer i Arbeidsgiverforeningen Spekter og omfattes av denne organisasjonens hovedavtale og forhandlingsordning. I 1998 inngikk NTO en samarbeidsavtale med Spekter. Denne avtalen ble revidert i 2011. I desember 2014 flyttet NTO inn i et kontorfelleskap med Spekter på Majorstua i Oslo.

Publisert: 06.09.2012 Oppdatert: 25.09.2018

Relaterte artikler