Kort om NTO

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innenfor musikk og scenekunst. Våre medlemmer er blant de fremste produsentene og formidlerne av levende musikk og scenekunst og representerer en omfattende infrastruktur av forskjelligartede virksomheter.

NTOs medlemmer består av offentlig finansierte programmerende og produserende teatre, scener, orkestre, musikkensembler og kor, samt andre virksomheter med annen særlig tilknytning til bransjen.

Vi arbeider for at musikk- og scenekunstinstitusjonene skal ha best mulig rammevilkår for å produsere og formidle musikk og scenekunst av høyest mulig kvalitet til flest mulig, samt at medlemmene skal kunne utvikle seg i henhold til egne visjoner og mål. Vi driver utstrakt interessepolitisk arbeid, utrednings- og statistikkarbeid og annen kunnskapsinnhenting- og utvikling. Vi har som mål å bidra til at medlemmene utvikler seg som profesjonelle arbeidsgivere og søker å engasjere flest mulig av medlemmene i viktige bransjespørsmål.

NTO har også en rekke sekretariatsoppgaver og jobber aktivt for å bygge og vedlikeholde ulike bransjenettverk og møteplasser på musikk- og scenekunstområdet. Noen eksempler på dette er:

NTO er sekretariat for Norsk teaterlederforum (NTLF) og for NTO – musikk.  

NTO er ansvarlig arrangør for Heddaprisen og Heddadagene. Prisutdelingen og festivalen er finansiert ved bevilgninger fra NTO og ved tilskudd fra NTOs medlemsteatre. 

NTO bærer selv sine utgifter gjennom medlemskontingenten.

NTO ble stiftet i 1962 under navnet De norske teatres forening og feiret 50 år i 2012. I 1989 ble symfoniorkestrene medlemmer, og i 1995 endret foreningen navn til Norsk teater- og orkesterforening.

LES MER I VÅRE ÅRSRAPPORTER HER.

Publisert: 06.09.2012 Oppdatert: 25.06.2020

Relaterte artikler