Kort om NTO

NTO er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innen musikk og scenekunst. Foreningen har 44 medlemmer innenfor profesjonell musikk og scenekunst. Medlemmene består av nasjonale og regionale institusjoner innen teater, opera, orkester og dans, samt offentlig støttede programmerende teatre, produserende teatre og scener, profesjonelle kor, ensembler og orkestre.

NTO driver utstrakt interessepolitisk arbeid på vegne av medlemmene, og bistår disse innen tariffspørsmål og andre arbeidsgiverspørsmål. De aller fleste av NTOs medlemmer er også medlemmer i Spekter og omfattes av denne organisasjonens hovedavtale og forhandlingsordning. Andre sentrale oppgaver for NTO er statistikk- og utredningsarbeid, sekretariatsoppgaver, samt å etablere møteplasser og bidra til at medlemmene utvikler seg som profesjonelle og effektive arbeidsgivere.

NTO ble stiftet i 1962 under navnet De norske teatres forening og feiret 50 år i 2012. I 1989 ble symfoniorkestrene medlemmer, og et navneskifte ble naturlig.

På oppdrag fra Kulturdepartementet innhenter og kvalitetssikrer NTO årlig publikums- og aktivitetstall fra medlemmene på kapittel 323 Musikk og scenekunst post 70 og 71, samt for Riksteatret på post 01. Sammen med tall fra foreningens øvrige medlemmer, tilgjengeliggjøres disse dataene i form av årsrapporter og statistikk via portalen Scenestatistikk.no.

NTO eier nettavisen Scenekunst.no sammen med Danse- og teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere. Nettavisen har egen redaktør og redigeres etter redaktørplakaten. .

NTO er sekretariat for Norsk teaterlederforum (NTLF) og for Norsk orkesterlederforum (NOLF).  

NTO er ansvarlig arrangør for Heddaprisen. Heddaprisutdelingen er finansiert ved bevilgninger fra NTO og ved tilskudd fra NTOs medlemsteatre. 

NTO og NTLF har fast sete i juryen for Ibsenprisen og utnevner annenhvert år et jurymedlem til denne prisen.

NTO er medlem av PEARLE* (Performing Arts Employers Associations Leauge Europe). PEARLE* er en europeisk organisasjon som samler arbeidsgivere/produsenter på scenekunstområdet, dvs. innenfor teater, opera, dans og orkestermusikk.

I 1998 inngikk NTO en samarbeidsavtale med Arbeidsgiverforeningen Spekter. Denne avtalen ble revidert i 2011. I desember 2014 flyttet NTO inn i et kontorfelleskap med Spekter på Majorstua i Oslo. De aller fleste av NTOs medlemmer er også medlemmer i Spekter og omfattes av denne organisasjonens hovedavtale og forhandlingsordning. 

Som arbeidsgiverorganisasjon slutter NTO avtaler med og/eller bistår sine medlemmer i forhandlinger med en rekke arbeidstakerorganisasjoner.

De viktigste er:

Publisert: 06.09.2012 Oppdatert: 24.01.2018

Relaterte artikler