NTOs styre

I NTOs styre sitter direktører, administrerende direktører, teatersjefer og kunstneriske ledere fra NTOs medlemsorganisasjoner. Styret teller 9 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Styret kommer sammen minimum 6 ganger i året. Styreleder er Åse Ryvarden, direktør for Det Norske Teatret.

Åse Ryvarden

NTOs styre 2016-2017:

 

Åse Ryvarden (styreleder), direktør Det Norske Teatret

Tor Lægreid (nestleder), direktør Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Marta Færavaag Hjelle, direktør Nationaltheatret

Janne Langaas, teatersjef Teater Innlandet

Nils Are Karstad Lysø, administrerende direktør Den Norske Opera & Ballett

Kristian Seltun, teatersjef Trøndelag Teater

Tone Tjemsland, direktør Carte Blanche

Agnete Haaland, teatersjef Den Nationale Scene

Stefan Sköld, direktør Kristiansand Symfoniorkester

 

Numeriske varamedlemmer 2016-2017:

Are Nakling, direktør Nordland Teater

Ellen Math Henrichsen, direktør Rogaland Teater

Per Erik Kise Larsen, direktør Det Norske Kammerorkester

Per Ananiassen, teatersjef Teaterhuset Avant Garden

 

Valgkomité 2016-2017:

Marit Holtet, direktør Brageteatret (leder)

Geir Rebbestad, administrerende direktør Det Norske Blåseensemble

Jon Kristoffer Stokkan, konstituert direktør Trøndelag Teater

Publisert: 25.03.2016 Oppdatert: 03.01.2017