NTOs styre 2018-2019

NTOs årsmøte valgte nytt styre torsdag 14. juni 2018. Administrerende direktør Geir Bergkastet ved Den Norske Opera & Ballett og teatersjef Erik Ulfsby ved Det Norske Teatret ble valgt inn som nye medlemmer av NTOs styre. Administrerende direktør Hans Antonsen ved Kilden Teater og Konserthus ble valgt som ny styreleder etter Åse Ryvarden.

NTOs styreleder Hans Antonsen

I NTOs styre sitter direktører, administrerende direktører, teatersjefer og kunstneriske ledere fra NTOs medlemsorganisasjoner. Styret teller 9 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Styret kommer sammen minimum 6 ganger i året. Styreleder er Hans Antonsen, administrerende direktør for Kilden Teater og Konserthus.

NTOs styre 2018-2019:

 

Hans Antonsen (styreleder), administrerende direktør Kilden Teater og konserthus

Tor Lægreid (nestleder), direktør Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Geir Bergkastet, administrerende direktør Den Norske Opere & Ballett

Agnete Haaland, teatersjef Den Nationale Scene

Marta Færavaag Hjelle, direktør Nationaltheatret

Janne Langaas, teatersjef Teater Innlandet

Are Nakling, Nordland Teater

Tone Tjemsland, direktør Carte Blanche

Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret
 

Numeriske varamedlemmer 2018-2019:

Per Erik Kise Larsen, direktør Det Norske Kammerorkester

Ellen Math Henrichsen, direktør Rogaland Teater

Morten Warland, administrerende direktør Stavanger Symfoniorkester

Per Ananiassen, teatersjef Teaterhuset Avant Garden

 

Valgkomité 2018-2019:

Line Rosvoll (leder), Dramatikkens Hus

Bernt Bauge, Stiftelsen Harmonien

Jon Kristoffer Stokkan, Trøndelag Teater

Publisert: 25.03.2016 Oppdatert: 31.03.2019