NTOs styre

I NTOs styre sitter direktører, administrerende direktører, teatersjefer og kunstneriske ledere fra NTOs medlemsorganisasjoner. Styret teller 9 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Styret kommer sammen minimum 6 ganger i året. Styreleder er Åse Ryvarden, direktør for Det Norske Teatret.

Åse Ryvarden

NTOs styre 2017-2018:

 

Åse Ryvarden (styreleder), direktør Det Norske Teatret

Tor Lægreid (nestleder), direktør Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Hans Antonsen, Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet

Agnete Haaland, teatersjef Den Nationale Scene

Marta Færavaag Hjelle, direktør Nationaltheatret

Janne Langaas, teatersjef Teater Innlandet

Are Nakling, Nordland Teater

Kristian Seltun, teatersjef Trøndelag Teater

Tone Tjemsland, direktør Carte Blanche

 

Numeriske varamedlemmer 2017-2018:

Per Erik Kise Larsen, direktør Det Norske Kammerorkester

Ellen Math Henrichsen, direktør Rogaland Teater

Morten Warland, Stavanger Symfoniorkester

Per Ananiassen, teatersjef Teaterhuset Avant Garden

 

Valgkomité 2017-2018:

Bernt Bauge, Stiftelsen Harmonien, leder

Jon Kristoffer Stokkan, Trøndelag Teater

Line Rosvoll, Dramatikkens Hus

Publisert: 25.03.2016 Oppdatert: 04.09.2017