Medlemskriterier

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) har utarbeidet et sett veiledende kriterier som supplerer foreningens vedtekter i styrets behandling av søknader om medlemskap.

Medlemskap i NTO er i utgangspunktet avgrenset til virksomheter innenfor musikk og scenekunst, slik det fremkommer av medlemsparagrafen i vedtektene:

§ 2: Medlemskap
Som medlemmer av NTO kan opptas profesjonelle, offentlig støttede virksomheter som produserer, programmerer eller formidler musikk og scenekunst, eller har annen særskilt tilknytning til bransjen. Medlemskap skal godkjennes av styret.

Som et supplement til denne medlemsparagrafen, har NTO utarbeidet et sett veiledende kriterier som supplerer foreningens vedtekter i styrets behandling av søknader om medlemskap. Hensikten er å tydeliggjøre hvilke virksomheter som kan ha nytte av å bli en del av NTOs interessefellesskap og – i et gjensidig forhold – bidra til å styrke og videreutvikle bransjefellesskapet.

Kriteriene tar utgangspunkt i medlemsparagrafen og vesentlige kjennetegn ved NTOs eksisterende medlemmer, som er med på å knytte virksomhetene sammen til et interessefellesskap. NTOs eksisterende medlemmer har karakter av å være faste/varige, profesjonelle institusjoner med skiftende kunstnerisk ledelse og et ordnet arbeidsgiveransvar.

Det er lagt vekt på at medlemmene både skal kunne ha et faglig utbytte av fellesskapet, og at ulike hensyn lar seg balansere uten at interessepolitikken blir utvannet eller utydelig.

 

Supplerende medlemskriterier

 • Virksomheten har en formålsparagraf med en kunstnerisk profil innenfor musikk/scenekunst.
   
 • Faglig og administrativ profesjonalitet og kontinuitet er sikret, uavhengig av enkeltpersoner.
   
 • Kunstnerisk ledelse er skiftende (ansatt på åremål).
   
 • Virksomheten er en profesjonell og ansvarlig arbeidsgiver, og forholder seg til bransjens profesjonelle standarder for lønn og honorarer.
   
 • Virksomheten er organisert som et selvstendig rettssubjekt med et styre og vedtekter.
   
 • Virksomheten fremstår som varig og som en betydelig del av en kulturell infrastruktur.

 

NTO-styrets skjønnsmessige vurdering er suveren i søknadsbehandlingen.

Publisert: 04.02.2019 Oppdatert: 14.03.2019

Relaterte artikler