Våre medlemmer

NTO har 51 medlemsorganisasjoner innenfor musikk og scenekunst. Disse omfatter alle landets større offentlig støttede institusjoner innenfor områdene teater, dans, opera og musikk. Medlemmene har karakter av å være faste/varige, profesjonelle institusjoner med skiftende kunstnerisk ledelse og et ordnet arbeidsgiveransvar.

Forestillingsbilde av fem dansere kledd i sort/hvitt
"Eugen Onegin", Den Norske Opera & Ballett (foto: Erik Berg)

Vesentlige kjennetegn ved NTOs medlemmer er at de har en formålsparagraf med en kunstnerisk profil innenfor musikk/scenekunst og en skiftende kunstnerisk ledelse på åremål. Dette er varige virksomheter som eksisterer uavhengig av den eller de kunstnerne som måtte ha etablert virksomheten. Alle NTOs medlemmer er ansvarlige arbeidsgivere som forholder seg til bransjens profesjonelle standarder for lønn og honorarer.

NTOs medlemmer er i det øvrige organisert ulikt med forskjellige driftsformer og arbeidsmåter, og med ulik vekting av egenproduksjon, samproduksjon og programmering av gjestespill. Hver enkelt av institusjonene ivaretar, innenfor sin egendefinerte kunstneriske profil, et bredt spekter av individuelle kunstnerskap og prosjekter som samlet representerer et mangfold av estetiske uttrykk.

Medlemsoversikt
 

Scenekunstvirksomheter

Musikkvirksomheter

 
Bergen Nasjonale Opera Barokkanerne – Norwegian Baroque Ensemble  
BIT Teatergarasjen BIT20 Ensemble  
Black Box teater Det Norske Blåseensemble  
Brageteatret Det Norske Kammerorkester  
Bærum kulturhus Det Norske Solistkor  
Carte Blanche Edvard Grieg Kor  
Dansens Hus Musikkselskapet Harmonien  
DansiT Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge Oslo Quartet Series  
Den Nationale Scene Riksscenen  
Det Norske Teatret Stavanger Symfoniorkester  
Det samiske nasjonalteatret Beaivvás  
Det Vestnorske Teateret 

Musikk og scenekunst

Dramatikkens hus Arktisk Filharmoni
Haugesund Teater Den Norske Opera & Ballett
Hålogaland Teater Kilden teater og konserthus
Kloden Trondheim Symfoniorkester & Opera
Nationaltheatret  
Nordland Teater    
Norsk scenekunstbruk    
Opera Østfold    
Oslo Nye Teater    
Peer Gynt as     
Riksteatret    
Rogaland Teater    
Rosendal Internasjonale Teater    
Skuespiller- og danseralliansen

 

 
Teater Ibsen
Teater Innlandet    
Teater Manu    
Teater Vestland    
Teatret Vårt    
Trøndelag Teater    
Turnéteatret i Trøndelag    
Unge Viken Teater    
Vega Scene    
Østfold Internasjonale Teater    
Åarjelhsaemien Teatere    
     
     

 

Publisert: 19.09.2012 Oppdatert: 08.10.2020

Relaterte artikler