Forvaltningskategorier

NTO har 51 medlemmer innen kunstartene teater, opera, dans, og musikk. Medlemmene består av offentlig finansierte teatre, scener, orkestre, musikkensembler, kor, operaselskap og andre virksomheter.

NTOs medlemmer betaler en årlig kontingent til NTO. Kontingentrammen utgjør 0,25% av det offentlige tilskuddet institusjonen mottar. Kontingenten utgjør årlig minimum kr. 30.000,- og maksimum kr. 400.000,-.

De fleste av NTOs medlemmer mottar fast årlig driftstøtte fra kulturdepartementet.

 

Medlemsinstitusjonene består av:

 

1 statlig institusjon – post 01

Kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 01 Driftsutgifter. 

Mottar sine årlige tilskudd fra staten.

 • Riksteatret (Oslo)

 

6 nasjonale institusjoner – post 70

Kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 70 Nasjonale institusjoner.

Mottar sine årlige tilskudd fra staten.

 • Dansens Hus (Oslo)
 • Den Nationale Scene (Bergen)
 • Den Norske Opera & Ballett (Oslo)
 • Det Norske Teatret (Oslo)
 • Nationaltheatret (Oslo)
 • Musikkselskapet Harmonien (Bergen Filharmoniske Orkester)

 

18 region- og landsdelsinstitusjoner – post 71

Kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 71 Region- og landsdelsinstitusjoner.

Mottar sine årlige tilskudd fra staten (70%) og fylke/kommune (30%). 

 • Arktisk Filharmoni (Bodø og Tromsø)
 • Brageteatret (Drammen)
 • Carte Blanche (Bergen)
 • Det Norske Blåseensemble (Halden)
 • Det Vestnorske Teateret (Bergen)
 • Haugesund Teater (Haugesund)
 • Hålogaland Teater (Tromsø)
 • Kilden teater og konserthus (Kristiansand)
 • Nordland Teater (Mo i Rana)
 • Rogaland Teater (Stavanger)
 • Stavanger Symfoniorkester (Stavanger)
 • Teater Ibsen (Skien)
 • Teater Innlandet (Hamar)
 • Teater Vestland (Førde)
 • Teatret Vårt (Molde)
 • Trondheim Symfoniorkester & Opera (Trondheim)
 • Trøndelag Teater (Trondheim)
 • Turnéteatret i Trøndelag (Verdal)
   

2 region- og distriktsoperaer – post 73

Statsbudsjettets kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 73 Region- og distriktsopera.

Mottar sine årlige tilskudd fra staten (70%) og fylke/kommune (30%).

 • Bergen Nasjonale Opera (Bergen)
 • Opera Østfold (Halden)

 

9 scenekunstvirksomheter, 4 musikkvirksomheter – post 78

Kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 78 Ymse faste tiltak.

Mottar tilskudd fra en eller flere offentlige budsjetter (ulike statlige, fylkeskommunale og/eller kommunale).

 • BIT Teatergarasjen (Bergen) 
 • Black Box teater (Oslo) 
 • Det Norske Kammerorkester (Oslo)
 • Det Norske Solistkor (Oslo)
 • Dramatikkens Hus (Oslo)
 • Edvard Grieg Kor (Bergen)
 • Norsk Scenekunstbruk (Oslo)
 • Riksscenen (Oslo)
 • Rosendal Internasjonale Teater (Trondheim) 
 • Skuespiller- og danseralliansen (Oslo)
 • Teater Manu (Oslo)
 • Unge Viken Teater (Lillestrøm)
 • Østfold Internasjonale Teater (Fredrikstad)

 

3 virksomheter – post 55 Norsk kulturfond

Kapittel 320 Norsk kulturråd, post 55 Norsk kulturfond – flerårig prosjekttilskudd.

Mottar tilskudd fra en eller flere offentlige budsjetter (ulike statlige, fylkeskommunale og/eller kommunale).

 • Barokkanerne – Norwegian Baroque Ensemble (Oslo)
 • BIT 20 Ensemble (Bergen)
 • DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge (Trondheim)

 

2 scenekunstinstitusjoner – post 53 Sametinget

Kapittel 325 Allmenne kulturformål, post 53 Sametinget.

Mottar tilskudd fra en eller flere offentlige budsjetter (ulike statlige, fylkeskommunale og/eller kommunale).

 • Beaivváš Sámi Nášunálateáhter (Kautokeino)
 • Åarjelhsaemien Teatere (Mo i Rana)

 

3 scenekunstvirksomheter, 1 musikkvirksomhet – Oslo kommune

Mottar årlig støtte fra Oslo kommune.

 • Kloden (Oslo)
 • Oslo Nye Teater (Oslo)
 • Oslo Quartet Series (Oslo)
 • Vega Scene (Oslo)
   

2 scenekunstvirksomheter – andre fylker, kommuner / Norsk kulturråd

 • Bærum kulturhus (Sandvika) 
 • Peer Gynt AS (Vinstra)

 

Publisert: 06.09.2012 Oppdatert: 03.11.2020