Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge nytt medlem av NTO

Norsk teater- og orkesterforening har gleden av å ønske Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge (DansiT) velkommen som nytt medlem av foreningen.

Fra "I det fjerne, Troja" av Magnus Myhr (foto: Chrisander Brun)

Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge (DansiT) er fra 1. januar 2020 medlem i Norsk teater- og orkesterforening. NTO teller med dette 50 medlemsvirksomheter innen profesjonell musikk og scenekunst.

– Vi ønsker vårt nye medlem DansiT velkommen inn i NTO-fellesskapet og ser frem til godt samarbeid, sier direktør i NTO Morten Gjelten. 

Om DansiT

DansiT er et kompetansesenter for dansekunst med base i Trondheim som jobber regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Senterets formål er å styrke og utvikle mulighetene for produksjon, visning og undervisning av dansekunst, samt fremme kunstformens posisjon. DansiT arbeider for økt aktivitet og synlighet av dansekunst i regionen, og etablerer kontakt mellom regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere og organisasjoner/institusjoner. 

Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge tilbyr både kunstner- og publikumsrettede aktiviteter som residens, co-produksjon og kompetanseheving, workshops, visnings- og formidlingsplattformer som Multiplié dansefestival, turnénettverket Dansenett Norge og ulike dansefilmprogram.

Organisering

DansiT ble etablert av dansemiljøet i Trondheim i 2001 og er organisert som en forening med profesjonelle dansekunstnere i regionen som medlemmer. DansiT er samlokalisert med Rosendal Teater og har residenslokaler på Svartlamoen i Trondheim.

Foreningen har fast driftstøtte og festivalstøtte fra Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, samt treårig prosjektstøtte fra tre av Norsk kulturråds støtteordninger: Regionale kompetansesentra for dans, Arrangørstøtte scenekunst og Gjesteoppholdstøtte for arenaer.

LES MER OM DANSIT HER.

Publisert: 13.01.2020 Oppdatert: 14.01.2020

Relaterte artikler