To nye medlemmer i NTO

Norsk teater- og orkesterforening har gleden av å ønske to nye virksomheter velkomne som medlemmer av foreningen: Kloden og Skuespiller- og danseralliansen er nye NTO-medlemmer fra 1. juli 2018!

«Hva jeg snakker om når jeg snakker om løping» (foto: Kjetil Aavik), presentert av Kloden i sentrum under Heddadagene

Skuespiller- og danseralliansen og Kloden er fra 1. juli d.å. nye medlemmer i NTO. Foreningen teller med dette 45 medlemsvirksomheter innen profesjonell musikk og scenekunst.

– Vi ønsker Kloden og Skuespiller- og danseralliansen velkomne inn i NTO-fellesskapet og ser frem til godt samarbeid, sier Morten Gjelten, direktør i foreningen. 

Kort om Kloden

Kloden er et programmerende teater som presenterer forestillinger for barn, ungdom og familier. Målet er å bidra til mer god scenekunst til flere barn og unge. Kloden er i ferd med å utvikle et eget permanent visningssted for scenekunsten og de unge: Teaterhuset Kloden skal etter planen stå ferdig i 2022 – 2023 i Hovinbyen like utenfor Oslo sentrum. Dette skal bli et sted med forestillinger, verksteder, produksjon og faglige arrangementer hele året.

Mens teaterhuset Kloden utvikles presenteres forestillinger forskjellige steder i Oslo under vignetten Kloden i sentrum. Prosjektet Kloden AS ble startet av Norsk scenekunstbruk i 2015 og mottar driftsstøtte fra Oslo kommune.

Kort om Skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansen er arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere mellom deres kunstneriske engasjementer og oppdrag hos andre arbeidsgivere. Alliansen skal sikre de tilsatte danserne og skuespillerne rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår.

I ansettelsesperiodene skal kunstnerne kunne ha fokus på egen kunstnerisk utvikling gjennom deltakelse i kurs, workshops, drive idéutvikling, delta i alliansens mentoringprogram og andre arrangementer i alliansens regi. Kunstnerne søker permisjon fra ansettelsen når de har engasjementer hos andre arbeids- eller oppdragsgivere.

Alliansen har pr. dags dato 80 kunstnere ansatt. Kunstnerne er ansatt med en tidskonto på to år. Driften av Skuespiller- og danseralliansen AS er finansiert med tilskudd fra Kulturdepartementet.

LES MER OM DE NYE MEDLEMMENE HER:
Kloden
Skuespiller- og danseralliansen

 

Publisert: 25.06.2018 Oppdatert: 03.01.2019

Relaterte artikler