Forvaltningskategorier

NTO har 45 medlemmer innen kunstartene teater, opera, dans, og musikk. Medlemmene består av offentlig støttede institusjoner, scener og ensembler, både nasjonale, regionale og kommunale og andre.

NTOs medlemmer betaler en årlig kontingent til NTO. Kontingenten utgjør 0,3% av det offentlige tilskuddet institusjonen mottar. Kontingenten utgjør årlig minimum kr. 20.000,- og maksimum kr. 400.000,-.

Medlemsinstitusjonene består av:

 

1 statlig institusjon  post 01

Kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 01 Driftsutgifter. 

Mottar sine årlige tilskudd fra staten.

 • Riksteatret (Oslo)

Kulturtanken og Riksteatret er forvaltningsbedrifter underlagt Kulturdepartementet. 

 

7 nasjonale institusjoner  post 70

Kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 70 Nasjonale institusjoner.

Mottar sine årlige tilskudd fra staten.

 • Dansens Hus (Oslo)
 • Den Nationale Scene (Bergen)
 • Den Norske Opera & Ballett (Oslo)
 • Det Norske Teatret (Oslo)
 • Nationaltheatret (Oslo)
 • Oslo-Filharmonien (Oslo)
 • Musikkselskapet Harmonien (Bergen Filharmoniske Orkester)

 

18 region- og landsdelsinstitusjoner  post 71

Kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 71 Region- og landsdelsinstitusjoner.

Mottar sine årlige tilskudd fra staten (70%) og fylke/kommune (30%). 

 • Brageteatret (Drammen)
 • Carte Blanche (Bergen)
 • Det Norske Blåseensemble (Halden)
 • Haugesund Teater (Haugesund)
 • Hordaland Teater (Bergen)
 • Hålogaland Teater (Tromsø)
 • Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet (Kristiansand)
  - Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør 
 • Nordland Teater (Mo i Rana)
 • Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (Tromsø)
 • Rogaland Teater (Stavanger)
 • Sogn og Fjordane Teater (Førde)
 • Stavanger Symfoniorkester (Stavanger)
 • Teater Ibsen (Skien)
 • Teater Innlandet (Hamar)
 • Teatret Vårt (Molde)
 • Trondheim Symfoniorkester & Opera (Trondheim)
 • Trøndelag Teater (Trondheim)
 • Turnéteatret i Trøndelag (Verdal)
   

1 regionopera  post 73

Statsbudsjettets kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 73 Region- og distriktsopera.

Mottar sine årlige tilskudd fra staten (70%) og fylke/kommune (30%).

 • Bergen Nasjonale Opera (Bergen)

 

8 scenekunstinstitusjoner, 4 musikkensembler/institusjoner  post 78

Kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 78 Ymse faste tiltak.

Mottar tilskudd fra en eller flere offentlige budsjetter (ulike statlige, fylkeskommunale og/eller kommunale).

 • Akershus Teater (Lillestrøm)
 • BIT Teatergarasjen (Bergen) 
 • Black Box teater (Oslo) 
 • Det Norske Kammerorkester (Oslo)
 • Det Norske Solistkor (Oslo)
 • Dramatikkens Hus (Oslo)
 • Edvard Grieg Kor (Bergen)
 • Norsk Scenekunstbruk (Oslo)
 • Riksscenen (Oslo)
 • Teaterhuset Avant Garden (Trondheim) 
 • Teater Manu (Oslo)
 • Scenekunst Østfold (Fredrikstad)

 

3 musikkensembler post 55 Allmenne kulturformål

Kapittel 320 Allmenne kulturformål, post 55 Norsk kulturfond - flerårig prosjekttilskudd.

Mottar tilskudd fra en eller flere offentlige budsjetter (ulike statlige, fylkeskommunale og/eller kommunale). 

 • Barokkanerne (Oslo)
 • BIT 20 Ensemble (Bergen)
 • Norsk Barokkorkester (Oslo)

 

2 scenekunstinstitusjoner  post 53 Sametinget

Kapittel 320 Allmenne kulturformål, post 53 Sametinget.

Mottar tilskudd fra en eller flere offentlige budsjetter (ulike statlige, fylkeskommunale og/eller kommunale).

 • Beaivváš Sámi Nášunálateáhter (Kautokeino)
 • Åarjelhsaemien Teatere (Mo i Rana)

 

1 teaterinstitusjon Oslo kommune

Mottar årlig støtte fra Oslo kommune:

 • Oslo Nye Teater (Oslo)

Publisert: 06.09.2012 Oppdatert: 13.11.2017