Våre medlemmer

NTO har 46 medlemsorganisasjoner innenfor musikk og scenekunst. Disse omfatter alle landets større offentlig støttede institusjoner innenfor områdene teater, dans, opera og musikk,

Medlemsoversikt:

Scenekunstinstitusjoner Musikkinstitusjoner  
Akershus Teater Barokkanerne  
Bergen Nasjonale Opera BIT20 Ensemble  
BIT Teatergarasjen Det Norske Blåseensemble  
Black Box teater Det Norske Kammerorkester  
Brageteatret Det Norske Solistkor  
Carte Blanche Edvard Grieg Kor  
Dansens Hus Norsk Barokkorkester  
Den Nationale Scene Oslo-Filharmonien  
Det Norske Teatret Riksscenen  
Det samiske nasjonalteatret Beaivvás Stavanger Symfoniorkester
Dramatikkens hus Stiftelsen Harmonien
Haugesund Teater  
Hordaland Teater Musikk og scenekunst
Hålogaland Teater Den Norske Opera & Ballett
Nationaltheatret Kilden Teater- og Konserthus
Turnéteatret i Trøndelag Nordnorsk Opera og Symfoniorkester  
Nordland Teater Trondheim Symfoniorkester & Opera  
Norsk scenekunstbruk    
Oslo Nye Teater Andre institusjoner  
Riksteatret Kulturtanken  
Rogaland Teater

 

 
Scenekunst Østfold
Sogn og Fjordane Teater    
Teaterhuset Avant Garden    
Teater Ibsen    
Teater Innlandet    
Teater Manu    
Teatret Vårt    
Trøndelag Teater    
Åarjelhsaemien Teatere    
     
     
     
     

 

Publisert: 19.09.2012 Oppdatert: 12.06.2017