Skuespiller- og danseralliansen ansetter flere kunstnere i 2015

Skuespiller- og danseralliansen utlyser ansettelse for to dansere og to skuespillere som skal ansettes fra 20. april 2015.

Skuespiller- og danseralliansen retter seg mot dansere og skuespillere som arbeider i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag. Skuespiller- og danseralliansen skal medvirke til at forholdene for dansere og skuespillere som arbeider i midlertidige ansettelser/oppdrag bedres. Skuespiller- og danseralliansen AS skal sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår.

Søknad:

Alliansen har for tiden 12 dansere og 12 skuespillere ansatt og utlyser nå ansettelse for to dansere og to skuespillere.

Søknadsportalen åpner 2. februar 2015. Da vil du finne en lenke til søknadsportalens logg-in side på https://skuda.no/
Søknadsfrist: 4.mars 2015.

En ansettelse foretatt etter søknadsrunden, vil med forbehold om videreføring av Skuespiller- og danseralliansen etter prøveperiodens utløp 31.12.2015, følge de regler som gjelder for tidskonto og eksternt arbeid.

Alliansen skal samarbeide med bl.a. PRODA profesjonell dansetrening og Norsk skuespillersenter om kurs- og kompetanseutviklende tilbud. Som ansatt har du alliansen som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske ansettelser/engasjementer.

Søkere fra forrige søknadsrunde kan benytte tidligere søknad og bygge videre på den. Egen e-post sendes tidligere søkere.

Ved spørsmål, ta kontakt på e-post: post@skuda.no eller telefon 22 46 15 35. 

De fullstendige kriteriene og informasjon om hva ansettelsen innebærer finner du her: Søknadsrunder

Utdrag av søknadskriteriene:

 • Ved ansettelse vil den/de søker/e som fyller alle kriterier og har registrert mest arbeidet tid, for dansere siste 6 år regnet fra søknadsfrist, for skuespillere siste 8 år regnet fra søknadsfrist, bli tilbudt ansettelse.

 • Skuespillere: Søker må ha vært yrkesaktiv som skuespiller siste 8 år regnet fra søknadsfristen 04.03.2015, (dvs i perioden 05.03.2007 - 04.03.2015)

  Dansere: Søker må ha vært yrkesaktiv som danser siste 6 år regnet fra søknadsfristen 04.03.2015. (dvs. i perioden 05.03.2009 - 04.03.2015).

 • Skuespillere: Søker må ha arbeidet som skuespiller i midlertidige prosjekter eller kontrakter i minimum 12 måneder i siste 2 år regnet fra søknadsfristen 04.03.2015. (dvs i perioden 05.03.2013 - 04.03.2015)

  Dansere: Søker må ha arbeidet som danser i midlertidige prosjekter eller kontrakter i minimum 8 måneder i siste 2 år regnet fra søknadsfristen 04.03.2015. (dvs i perioden 05.03.2013 - 04.03.2015)

 • Søker kan ikke ha hatt brutto inntekt høyere enn 6 G i gjennomsnitt de siste tre år. Grunnlag for beregning av bruttoinntekt er gjennomsnittet for årene 2011, 2012 og 2013.

  Brutto inntekt må ikke overstige kr. 511.470 (6G pr. 1.5.2013) pr år for disse årene.

 • Søker må dokumentere all arbeidet tid for siste 2-års periode med innsendelse av kontrakter, attester eller bekreftelser fra arbeids- eller oppdragsgiver.
   

Alliansen ble opprettet i 2012 av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening. Kulturdepartementet har definert Alliansen som et prøveprosjekt ut 2015.

Følg med på: Alliansens nettside og Facebook.

 

Publisert: 14.01.2015 Oppdatert: 03.03.2015