Søker flere kunstnere

Skuespiller- og danseralliansen utlyser ansettelse for fem nye kunstnere. To dansere og to skuespillere skal ansettes fra 1. august, mens en skuespiller skal ansettes ca. 1. mai.

Skuespiller- og danseralliansen retter seg mot dansere og skuespillere som arbeider i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag. Alliansen skal medvirke til at forholdene for frilansdansere- og skuespillere bedres. Som ansatt har man alliansen som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske ansettelser/engasjementer. 

Skuespiller- og danseralliansen startet høsten 2012 og har for tiden ti dansere og ti skuespillere ansatt. Kulturdepartementet har definert alliansen som et prøveprosjekt ut 2015. 

Alliansen utlyser nå ansettelse for 5 nye kunstnere. 

Søknadsportalen åpner 11. mars kl. 9.00, med lenke fra www.skuda.no.
Søknadsfrist: 10. april 2014.

Fullstendig utlysning, søknadskriterier og mer informasjon på www.skuda.no 

Kontakt: e-post, tlf. 22 46 15 35.

Publisert: 06.03.2014 Oppdatert: 18.03.2014

Relaterte artikler