Skuespiller- og danseralliansen ansetter flere kunstnere i 2016

Skuespiller- og danseralliansen utlyser ansettelse for to kunstnere fra 1. mai. Søknadsfrist 9. mars.

Skuespiller- og danseralliansen skal tilrettelegge for bærekraftige kunstnerkarrierer.
Skuespiller- og danseralliansen retter seg mot dansere og skuespillere som arbeider i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag, i bransjen kalt "frilans". Som ansatt har du alliansen som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske ansettelser/engasjementer.
Alliansen er fra 2016 permanent etter en tre års prøveperiode i 2013-2015. For tiden er 27 kunstnere ansatt.

  • Arbeider du som danser eller skuespiller i midlertidige ansettelser eller oppdrag?

  • Kunne du tenke deg en fast tilhørighet, kolleger og inntekt i periodene mellom disse ansettelsene?

  • Ønsker du å utvikle din kunstnerkarriere ved å styrke din kompetanse gjennom bl.a. kurs og workshops?

Da er du velkommen med søknad om ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen!

Denne søknadsrunden gjelder hele 2016. Fra 1.5 vil minst to kunstnere ansettes. Styret vil vurdere eventuelle flere ansettelser senere i 2016, dersom økonomien tillater det. Disse vil da foretas på bakgrunn av denne søknadsrunden.

Søknadsportalen åpner 2. februar 2016, søknadsfristen er 9.mars 2016.

Fra 2. februar finner du lenke til søknadsportalens logg-in side på vår nettside.

Søknadskriterier og informasjon om hva ansettelsen innebærer finner du på vår nettside. Dansere legger inn siste 6 års yrkesaktivitet, skuespillere siste 8 års yrkesaktivitet i søknaden. Har du ikke arbeidet så lenge, kan du likevel registrere deg og påbegynne søknad.

Søkere fra forrige søknadsrunde kan benytte tidligere søknad og bygge videre på den. Egen e-post sendes tidligere søkere når portalen åpner.

Ved spørsmål, kontakt oss på e-post: post@skuda.no eller telefon 22 46 15 35. 

Ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen følger regler for tidskonto og permisjoner for arbeid hos andre arbeids- og oppdragsgivere.

Se vår nettside for informasjonsmøter for søkere.

Velkommen med søknad!

Publisert: 12.01.2016 Oppdatert: 12.01.2016