Styrelederseminar 2020

NTO inviterer for andre år på rad til styrelederseminar. Seminaret finner sted mandag 7. september 2020 og gjennomføres digitalt. Hovedtema for seminaret denne gangen er koronapandemien og behovene for kompenserende tiltak, hvordan sikre at delt finansiering fungerer som en forutsigbar ordning og hva vi kan forvente av en ny kulturlov.

Foto: Skjalg Vold

NTO inviterer til foreningens andre seminar for styreledere ved medlemsinstitusjonene. På grunn av koronapandemien og den siste tidens utvikling, har vi besluttet å gjennomføre årets seminar digitalt med en tilpasset tidsramme. 

Tid: Mandag 7. september kl. 12.00 - 14.00
Sted: Streames fra Nationaltheatrets publikumsfoajé


Hensikten med NTOs styrelederseminarer er å etablere en møteplass for styreledere ved foreningens medlemsvirksomheter. Vi ønsker å legge til rette for erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og bevisstgjøring av styrenes betydning og rolle. I tillegg er det et mål å engasjere styrelederne i de kulturpolitiske sakene som til enhver tid står høyest på NTOs dagsorden.

Også daglig ledelse er hjertelig velkommen til å delta på seminarene.

Hovedtema for styrelederseminaret denne gangen er koronapandemien og behovene for kompenserende tiltak, hvordan sikre at delt finansiering fungerer som en forutsigbar ordning og hva vi kan forvente av en ny kulturlov.

Programskisse

12.00 – 12.15 Velkommen ved NTOs styreleder Marta Færevaag Hjelle
12.15 – 13.00

Kulturdepartementet innleder
Kommentarer og ordskifte

13.00 – 13.45

Kulturlov
Innledning ved Ola Mestad, professor UiO
Kommentarer og ordskifte

13.45 – 14.00 Oppsummering og avslutning


 

Sentrale spørsmål er hvordan sikre:

  • Sterke strukturer rundt frie kunstinstitusjoner
  • Institusjonenes uavhengighet og kunstneriske handlingsrom i krysset mellom tilskuddsforvaltning, eierstyring og styreoppnevning
  • Kompetente og velfungerende styrer med god rolleforståelse som fungerer på en armlengdes avstand fra myndighetene, og hvor mangfold og representasjon er godt ivaretatt
  • Forutsigbare økonomiske rammer for institusjonenes virksomhet

Kulturdepartementet stiller om mulig med statsråden. I tillegg til koronasituasjonen, er departementet utfordret til å innlede om styreoppnevning, organisasjonsformer og styringsdialog, herunder samordningen mellom forvaltningsnivåene og hvilke mekanismer som skal sikre at delt finansiering fungerer som en forutsigbar ordning, samt hva vi kan forvente av en ny kulturlov.

Professor Ola Mestad vil deretter innlede om kulturloven. Mestad er med i NTOs juridisk ekspertutvalg sammen med Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening og styreleder ved Nationaltheatret, Pål Lorentzen, høyesterettsadvokat og styreleder ved Det Vestnorske Teatret og Edvard Grieg Kor og Anine Kierulf, spesialrådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter. Utvalget bistår NTO i arbeidet med innspill til ny kulturlov. 

Ellers tas det sikte på å engasjere styrelederne selv til å kommentere og delta i ordskiftet sammen med daglig ledelse.

LAST NED PROGRAMOVERSIKTEN HER

Publisert: 06.08.2019 Oppdatert: 07.09.2020