Styrelederseminar 2020

NTO inviterer for andre år på rad til styrelederseminar på Nationaltheatret. Seminaret finner sted mandag 7. september 2020 og er åpent for både styremedlemmer og daglig ledelse ved NTO-institusjonene.

Foto: Skjalg Vold

NTO inviterer styreledere, styremedlemmer og daglig ledelse ved medlemsinstitusjonene til organisasjonens andre semoinar for styreledere og andre styremedlemmer, samt den daglige ledelsen.

Tid: Mandag 7. september kl. 11.30 - 16.00

Sted: Nationaltheatret, publikumsfoajeen


Hovedtematikk vil være hva vi kan forvente av en ny kulturlov og hvordan sikre:

  • sterke strukturer rundt frie kunstinstitusjoner
  • institusjonenes uavhengighet og kunstneriske handlingsrom i krysset mellom tilskuddsforvaltning, eierstyring og styreoppnevning
  • kompetente og velfungerende styrer med god rolleforståelse som fungerer på en armlengdes avstand fra myndighetene, og hvor mangfold og representasjon er godt ivaretatt
  • forutsigbare økonomiske rammer for institusjonenes virksomhet
     

Foreløpig programskisse

11.30   – 12.00

 Lett lunsj og registrering

12.00 – 12.15 Velkommen ved NTOs styreleder Marta Færevaag Hjelle
12.15 – 12.45 Kulturdepartementet innleder
12.45 – 14.00

Kulturlov
Innledning ved Ola Mestad, professor UiO

14.00 – 14.30 Pause
14.30 – 15.00 Ny ytringsfrihetskommisjon og kunstens frihet (tbc.)     
15.15 – 16.00 Aktuelle saker, oppsummering og avrunding..

       

    

    

   

                        

   

    

 

Mer utfyllende program og påmeldingslenker kommer nærmere.

Publisert: 06.08.2019 Oppdatert: 26.06.2020