Styrelederseminar

NTO inviterer til styrelederseminar torsdag 29. august 2019. Hovedtema blir konsekvensene av regionreform og kulturmelding, og den viktige prosessen som skal gjennomføres over hele landet denne høsten. Seminaret finner sted på Nationaltheatret i Oslo.

NTO inviterer styreledere og daglig ledelse ved medlemsinstitusjonene til det som etter planen blir det første møtet i en ny tradisjon; nemlig et fast årlig møte for styreledere og daglig ledelse hos våre medlemmer.

Tid: Torsdag 29. august kl. 10.00 til 13.00 (inkludert lett lunsj)

Sted: Nationaltheatret, Oslo

Påmeldingsfristen utløp 16. august.


Tematisk vil møtet domineres av konsekvensene av regionreform og kulturmelding, og den viktige prosessen som skal gjennomføres over hele landet denne høsten. 

Et annet tema vil være å følge opp årets årsmøte i NTO og drøfte videre alliansebygging og politisk beredskap med hensyn til alle utfordringer bransjen står overfor, blant annet i lys av at den varslede revideringen av kulturloven skal inneholde et forslag til lovfesting av armlengdesprinsippet.  

Det vil også bli satt av tid til innspill fra de enkelte virksomhetene, samt meningsutveksling omkring hvordan denne samlingen kan utvikles som en sentral møteplass i årene framover.

For deltakerliste, se her.

Program:


Last ned programmet her.

9.30 – 10.00    Kaffe og registrering
 
10.00 – 10.15

Velkommen

Styreleder i NTO Hans Antonsen

10.15 - 10.30

«Skråblikk på kulturstyrene»

Pål W. Lorentzen, styreleder ved Det Vestnorske Teateret/Edvard Grieg Kor

10.45 – 11.30

Regionreform, kulturlov og armlengdesprinsippet

Inger Østensjø, styreleder ved Rogaland Teater og styremedlem i NTO og Morten Gjelten, direktør i NTO innleder til samtale om styrenes rolle i de pågående prosessene rundt regionreformen og revisjonen av kulturloven.

11.30 – 12.00   Lunsj
 
12.00 – 12.45 

 Alliansebygging og politisk beredskap

Merete Smith, styreleder ved Nationaltheatret innleder til diskusjon.

12.45 – 13.00

Innretning av og tema for neste samling

Vi oppsummerer dagen og hva vi skal ta med oss i det videre arbeidet.

Publisert: 06.08.2019 Oppdatert: 09.09.2019