Nettverksseminar for kommunikasjonsmedarbeidere 17.–18. juni

NTO inviterer til nettverksseminar for kommunikasjonsmedarbeidere og andre interesserte på våre medlemsinstitusjoner under Heddadagene 2019. Målet med seminaret er å legge til rette for erfaringsutveksling på tvers av institusjoner, kunstart og geografi, knytte kontakter og diskutere mulige samarbeidsløsninger.

NTO inviterer til nettverksseminar for kommunikasjonsmedarbeidere og andre interesserte på musikk- og scenekunstinstitusjonene under Heddadagen i juni 2019.

Målet med seminaret er å legge til rette for bransjeintern erfarings- og kunnskapsutveksling gjennom forberedte innledninger, case-presentasjoner og diskusjoner. Vi vil blant annet løfte frem konkrete utfordringer som deles av mange og diskutere ulike tilnærmingsmåter og mulige samarbeidsløsninger.

Dato: Mandag 17. – tirsdag 18. juni 2019

Sted: Dansens Hus, Vulkan 1, 0182 Oslo

Påmelding innen 7. juni her.

Last ned programmet her.

Som en del av forberedelsene til workshopen og sesjonen om nasjonal brukerundersøkelse tirsdag 18. juni trenger NPU at dere svarer på denne undersøkelsen.
 

PROGRAM:
 


Mandag 17. juni


11.30: Lunsj


12.00: Seminar


Scenekunstens og kunstmusikkens vokabular 

Kunst- og kulturlivet er avhengig av at det eksisterer et presist og funksjonelt fagspråk rundt de ulike kunstuttrykkene. Det kritiske og analytiske blikket og dialogen med akademia er vesentlig for utviklingen av norsk scenekunst og kunstmusikk. 

På samme måte er vi avhengige av at fagterminologien brukes nennsomt og at media tar sitt formidlingsansvar og brede mandat på alvor. Mediene og kunstinstitusjonene, anmelderne og informasjonsmedarbeiderne, deler begge målet om å finne innganger som kan åpne kunsten for et nytt og interessert publikum.

For hvordan kommunisere tidvis abstrakt og til dels lite tilgjengelig kunst på en måte som både treffer et alminnelig publikum og er tro mot det kunstneriske prosjektet?

Hvordan balanserer man i praksis ønsket om presisjon fra et kresent og høykompetent kunstmiljø på den ene siden - og tidsknappheten hos et relativt uforberedt, men godt vant publikum man forventes å engasjere på den andre siden?

Og hvilket ansvar har kunstverdenen og kunstinstitusjonene selv for å bidra til å utvikle og vedlikeholde et anvendelig og forståelig språk rundt sin kunst? Hvordan presenterer vi oss selv? Hvilket vokabular bruker vi? Hvorfor velger vi dette? Og hvilke signaler sender vi med det til omverdenen?

Kunstspråket: Forklare eller forføre? 
Innledning ved Mona Pahle Bjerke, billedkunstanmelder NRK

Målrettet kommunikasjon av samtidsdans
Dansens Hus har gjennomført en omfattende publikums- og befolkningsundersøkelse i regi av NPU/Opinion. Ett tydelig resultat har ført til endringer og omlegginger av kommunikasjonsstrategien: Det var et klart signal fra eksisterende publikum at forestillingstekster og redaksjonelle tekster opplevdes som elitistiske og lite tilgjengelige. Et annet viktig resultat viste at publikum i stor grad lar seg engasjere av bilder og visuelt materiale når de skal velge forestilling. Kanskje ikke så rart når man snakker om dans? Gjelder dette andre scenekunstformer også?  For Dansens Hus har resultatene ført til konkrete endringer, og en ytterligere konsentrasjon og ønske om å jobbe med å utvikle et mer kommuniserende språk.

Case-presentasjon ved Erik Årsland, kommunikasjonssjef Dansens Hus

Pause
 

Alltid beredt? Fra intern krise til kommunikasjonskrise – erfaringsutveksling

Når en intern krise oppstår, konflikter eskalerer, svært alvorlige hendelser eller ekstreme ytringer finner sted, vil de fleste ønske å kunne arbeide uforstyrret for raskest mulig å løse situasjonen. Mediene og kritikerne lar imidlertid ikke en god krise gå fra seg så lett, og hvordan man løser den kommunikasjonsutfordringen blir ofte avgjørende for hvordan saken utvikler seg.

For hvordan kommuniserer man tydelig og troverdig i situasjoner hvor man ikke kan si noe substansielt? Hvordan står man oppreist i situasjoner med mye, hard og feilaktig kritikk som organisasjonen ikke kan forsvare seg imot av hensyn til taushetsplikt, lojalitet overfor samarbeidspartnere el.a.? Hvordan begrense skadene så vel for enkeltmennesker som for institusjonens omdømme når krisen er et faktum? Eller med andre ord: Hvordan forebygge at én krise (selve krisehendelsen) blir til to kriser (kommunikasjonskrise)?

Vi har invitert tre institusjonsledere fra scenekunstfeltet som har vært gjennom sterkt mediebelyste personalkonflikter, politisaker og #metoo-håndtering til å dele sine erfaringer fra krisesituasjoner:

  • Anne-Cécile Sibué-Birkeland, teatersjef Black Box teater
  • Tone Tjemsland, direktør Carte Blanche
  • Jørn Mortensen, rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo

Samtale og spørsmål.

Pause
 

Universell utforming og tilgjengelighet


Gjennom Tilgjengelighetsprosjektet jobber Norske Konsertarrangører med å stimulere norske kulturaktører til å gjøre sine arrangement tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer blant annet å sørge for god og tydelig informasjon i alle informasjonskanaler, inkludert å tilrettelegge på hjemmesiden, slik alle nettsider rettet mot allmenheten er pålagt fra 1. januar 2021.

Orientering ved Berit Vordal, prosjektleder Norske Konsertarrangører og Tilgjengelighetsmerket

17.00: Middag på Døgvill Burger, Vulkan


19.30: "Lille Eyolf", Nationaltheatret
20.00: "Uten navn", Nationaltheatret


Tirsdag 18. juni


8.30: Kaffe og frukt
 

9.00: Seminar


Utviklingsprogram for kulturinstitusjoner med vekt på det digitale markedet

Orientering ved Monica Larsson og Henning Mongstad, Norsk kulturråd

Pause
 

Utvikling av nasjonal brukerundersøkelse - presentasjon av skisse og workshop

NTO ønsker å bidra til utviklingen av den årlige, nasjonale brukerundersøkelsen som Norsk publikumsutvikling (NPU) er i ferd med å utvikle på vegne av felles medlemmer og øvrige NPU-medlemmer. Målet er å gi bransjen mer eksakt og relevant innsikt enn det SSBs Kulturbarometer pr. i dag gir.

I denne sesjonen får NTOs medlemmer en presentasjon av bakgrunnen for initiativet, en skisse til mulige løsninger og en finansieringsplan, samt muligheten til å påvirke den fremtidige kravspesifikasjonen.

Etter dette gjennomføres en workshop ledet av Joachim Svela og Mali Sagmoen fra Idean, som gir deg anledning til å reflektere over behov, stille spørsmål og å komme med innspill. Workshopen er ment å sikre at vi sammen får på plass en analysetjeneste som svarer på kulturfeltets faktiske behov, og gir oppdragsgivere relevant innsikt.

  • Innledning ved Kennet Fredstie, kommunikasjonsdirektør Den Norske Opera & Ballett
  • Presentasjon ved Ingrid E. Handeland, direktør Norsk publikumsutvikling
  • Workshop ved Joachim Svela og Mali Sagmoen, hhv. Creative director og senior designer Idean.

12.00: Lunsj
 

12.30: Seminar forts.
 

Heddadagene: Samarbeidsmetoder, plattformer og innhold i markeds- og kommunikasjonsarbeid (plenumssamtale)

Orientering og plenumssamtale ved Kjetil Falkum og Aleksander Erichsen, hhv. prosjektleder og kommunikasjonsansvarlig Heddadagene.

13.30: Slutt


LAST NED PROGRAMMET I PDF-FIL HER.


PRAKTISK INFORMASJON:

Kveldsprogram 17. juni:

Vi har reserverte billetter til «Lille Eyolf» kl. 19.30 og «Uten navn» kl. 20.00 på Nationaltheatret. Meld deg på seminaret og de ulike aktivitetene via påmeldingslenken over, så henter vi ut billetter og holder av bord.

Hotell:
Scandic Vulkan (Maridalsveien 13A) har noen få hotellrom igjen til kr. 1.160,- pr. rom pr. døgn i standard enkeltrom. Bookingkode: BDAN170619. Dette kan bestilles via vulkan@scandichotels.com eller tlf.: +47 21 05 71 00.

Seminaret med lunsj er gratis.
Middag og forestilling faktureres institusjonen. Hotell bestilles og betales direkte av institusjonen.

Publisert: 07.05.2019 Oppdatert: 24.06.2019